Την κτηνιατρική φροντίδα αδέσποτων ζώων συντροφιάς για το έτος 2022-2023 αποφάσισε ο Δήμος Καρπενησίου. Συγκεκριμένα, ο Δήμαρχος Καρπενησίου Νίκος Σουλιώτης ανέθεσε την εκτέλεση της υπηρεσίας στην επιχείρηση με την επωνυμία Στεφανής Χαράλαμπος – Κτηνίατρος, έναντι συνολικού ποσού16.129,92€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν στα αδέσποτα ζώα θα αφορούν την ηλεκτρονική σήμανση με μεταλλική κονκάρδα, εξέταση αίματος, στείρωση, αντιλυσσικός εμβολιασμός, εμβόλια σκύλου, αποπαρασίτωση σκύλων και γατών, παρακολούθηση λυσσύποπτου αδέσποτου ζώου, διαχείριση δηλητηριασμένου αδέσποτου ζώου και διάφορα απρόβλεπτα έκτακτα ή επείγοντα περιστατικά (ορθοπεδικά χειρουργεία, χειρουργικές μικροεπεμβάσεις κλπ).

Η πληρωμή των συμβατικών ποσών θα γίνει με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, μετά την υποβολή τιμολογίου από τον ανάδοχο και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών. Στην σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν οι ειδικότεροι όροι για την ορθή, απρόσκοπτη και σύμφωνα με την τεχνική έκθεση εκτέλεση της προς ανάθεση υπηρεσίας.