Στην πρόσληψη προσωπικού προβαίνει ο Δήμος Καρπενησίου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών του. Συγκεκριμένα ο Δήμος Καρπενησίου ανακοίνωσε στις 6 Οκτωβρίου2021 την ανάγκη για την πλήρωση θέσης από άτομο ειδικότητας ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων και ελλείψει αυτού ενός ατόμου  ΔΕ Βρεφονηπιοκόμου, με σκοπό την κάλυψη  αναγκών των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Καρπενησίου.

Ύστερα από την αξιολόγηση των δικαιολογητικών της μιας μοναδικής αίτησης που υποβλήθηκε αποφασίστηκε η πρόσληψη της Νούλα Κοραλίας του Ιωάννη ΤΕ Βρεφονηπιοκόμου, από τις 14 Οκτωβρίου 2021 έως και τις 13 Δεκεμβρίου 2021