Σε εξέλιξη βρίσκεται η προκήρυξη για τις εννέα (9) άδειες που χορηγεί ο Δήμος Αγράφων για στάσιμο εμπόριο σύμφωνα με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ειδικότερα οι θέσεις αυτές επιμερίζονται στις Τοπικές Κοινότητες της Βούλπης, του Ραπτοπούλου και του Τριποτάμου. Σχετικά με το υπαίθριο εμπόριο για την άσκηση κάθε υπαίθριας στάσιμης εμπορικής δραστηριότητας απαιτείται άδεια. Οι θέσεις άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου πρέπει να βρίσκονται σε δημόσιους ή δημοτικούς χώρους. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, οι Δήμοι της χώρας προκαθορίζουν τα σημεία όπου μπορεί να δραστηριοποιείται στάσιμα ένας παραγωγός, είτε εντός του αστικού ιστού είτε σε σημείο του ευρύτερου οδικού δικτύου. Τα σημεία αυτά διατίθενται με βάση τα αιτήματα των παραγωγών. Για την παροχή της σχετικής άδειας προηγείται δημόσια πρόσκληση του Δήμου. Αν ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει τον αριθμό των προς διάθεση αδειών που έχουν οριστεί με την πρόσκληση, διενεργείται με ευθύνη του Δήμου δημόσια κλήρωση. Κλήρωση διενεργείται και μεταξύ των επιλεγέντων για τη θέση που θα καταλάβει ο κάθε αδειούχος. Η ανωτέρω διαδικασία μπορεί να γίνεται μια φορά το χρόνο αν οι εκδηλώσεις έχουνπεριοδικό χαρακτήρα ή, όταν κριθεί από το δήμο για την κάλυψη εκδηλώσεων έκτακτου χαρακτήρα.

Οι θέσεις στα Άγραφα

Οι θέσεις που διατίθενται είναι οι εξής: Στο Ραπτόπουλο είναι  δύο (2) θέσεις για σταθερή καντίνα στη θέση Γέφυρα Τέμπλας και στη θέση διασταύρωση Ιτέας, στη Βούλπη δύο (2) θέσεις για σταθερή καντίνα στη θέση πλατεία οικισμού Λογγιτσίου και στον Τριπόταμο δύο (2) θέσεις για σταθερή καντίνα στη θέση Λαχανόκηπος και στη θέση Μητσογιάννη. Επίσης ορίστηκαν κατ’ εξαίρεση θέσεις υπαίθριου εμπορίου για τη χρονική περίοδο 1 Μαΐου έως 30 Σεπτεμβρίου 2022 για ψήσιμο Καλαμποκιού στην Κοινότητα Ραπτοπούλου μία (1) στη θέση Αγία Τριάδα και μία (1)  στη θέση Σταυρός, ενώ για την πώληση παραδοσιακών προϊόντων ορίστηκε μία (1) θέση στην Κοινότητα Ραπτοπούλου στη θέση Μεγάλη Βρύση. Δικαίωμα απόκτησης θέσης έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα ως πωλητές: οι κάτοχοι άδειας παραγωγού πωλητή στάσιμου εμπορίου και οι κάτοχοι άδειας επαγγελματία πωλητή στάσιμου εμπορίου. Το τέλος ανά άδεια και θέση για τη χρήση των χώρων άσκησης της υπαίθριας στάσιμης δραστηριότητας έχει ως εξής: Για τις άδειες των καντινών το ποσό ανέρχεται στα 100 ευρώ ανά έτος, ενώ για τις άδεις καλαμποκιού και πώλησης παραδοσιακών προϊόντων που αφορούν συγκεκριμένη χρονική περίοδο το ποσό ανέρχεται στα 20 ευρώ, ανά άδεια και θέση για όλο το διάστημα χρήσης του χώρου το οποίο θα καταβληθεί εφάπαξ κατά τη χορήγηση της άδειας, εκτός της δραστηριότητας «κινητή καντίνα» που είναι 100 ευρώ ανά έτος.