Στην αντικατάσταση εκπροσώπων έχει προβεί ο Δήμος Αγράφων για το Δίκτυο Πίνδος, το Δίκτυο Πόλεων με λίμνες και το Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. Ειδικότερα, όσον αφορά το Δίκτυο Πίνδος στη Γενική Συνέλευση της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας ο Δήμος Αγράφων θα εκπροσωπείται από τον Δήμαρχο Αγράφων κ. Αλέξανδρο Καρδαμπίκη, ενώ τη θέση του αναπληρωτή που κατείχε ο κ. Γρηγόριος Παπαθανάσης αναλαμβάνει ο Αντιδήμαρχος κ. Νταβαρίνος Σεραφείμ. Σχετικά με το Δίκτυο Πόλεων με λίμνες ο Δήμος θα εκπροσωπείται από τον Δήμαρχο Αγράφων κ. Αλέξη Καρδαμπίκη, ενώ τη θέση του αναπληρωτή αντί του κ. Γρηγορίου Παπαθανάση αναλαμβάνει πλέον η Αντιδήμαρχος κα. Νταλαφούρα Σωτηρία. Επίσης, στη Γενική Συνέλευση του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) Στερεάς Ελλάδας Α.Ε, την εκπροσώπηση του Δήμου Αγράφων κατέχει ο Δήμαρχος Αγράφων κ. Αλέξης Καρδαμπίκης, ενώ ως αναπληρωτής αναλαμβάνει ο δημοτικός σύμβουλος κ. Γκορόγιας Παναγιώτης, αντικαθιστώντας τον κ. Παπαθανάση Γρηγόριο. Οι παραπάνω αντικαταστάσεις πραγματοποιήθηκαν μετά την παραίτηση του κ. Παπαθανάση Γρηγορίου από τη θέση του Δημοτικού Συμβούλου, και κατ’ επέκταση από όλες τις συνδεόμενες με το αξίωμα αυτό θέσεις μετά από την απόφαση του Δημάρχου περί ορισμού του στη θέση του Γενικού Γραμματέα του Δήμου Αγράφων.