Στην εξουσιοδότηση αναπληρωτή προϊσταμένου Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου προχώρησε το Δημοτικό Συμβούλιο του εν λόγω Δήμου κρίνοντας την ανάγκη αυτή επιτακτική και άμεση. Ο συγκεκριμένος αναπληρωτής, ο οποίος είναι ο κ. Γεώργιος Αναγνωστόπουλος του Παναγιώτη θα είναι αρμόδιος για τον ορισμό υπεύθυνου όλων των λογαριασμών των έργων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ή άλλου Προγράμματος που θα υλοποιήσει ο Δήμος στην Τράπεζα της Ελλάδος. Ο Δήμος Καρπενησίου διατηρεί ανοικτούς λογαριασμούς έργων στην Τράπεζα της Ελλάδος, μέσω των οποίων εκτελούνται οι πληρωμές των έργων αυτών. Καθώς προκύπτει η ανάγκη ανοίγματος νέων λογαριασμών έργου, απαιτείται η υποβολή δήλωσης ορισμού υπεύθυνου λογαριασμού στο κατάστημα της Τράπεζας της Ελλάδος για όλους του λογαριασμούς που διατηρούνται σε αυτή, καθώς και τους λογαριασμούς που θα ανοιχθούν.