Αναλυτικά όλα τα έργα

Έγκριση έλαβαν από την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγράφων οι όροι διακήρυξης για  πέντε (5) μείζονος σημασίας έργα υποδομών, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία δημοπράτησής τους. Τρία από αυτά θα εκτελεστούν μετά από προγραμματικές συμβάσεις που υπεγράφησαν μεταξύ Δήμου Αγράφων και Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος, με φορέα χρηματοδότησης την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος και φορέα υλοποίησης τον Δήμο Αγράφων και τα άλλα δύο, που αφορούν την αποκατάσταση ζημιών που προέκυψαν από τον ΙΑΝΟ στην Τ.Κ. Βραγγιανών και την κατασκευή μεταλλικής γέφυρας στον οικισμό Σαμαρίου της Τ.Κ. Επινιανών, θα εκτελεστούν με χρηματοδότηση που εξασφάλισε ο Δήμος μας από τα υπουργεία Εσωτερικών και Υποδομών αντίστοιχα.

Όλα τα έργα

Αναλυτικά τα έργα όπως ψηφίστηκαν:

  1. Έγκριση και κατάρτιση όρων διακήρυξης του «Βελτίωση οδικού δικτύου Σταυρός – Κοψέικα»π/υ 120.967,74 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.  24%)
  • Έγκριση και κατάρτιση όρων διακήρυξης του έργου «Βελτίωση οδικού δικτύου Άγραφα – Τρίδενδρο»π/υ 120.967,74 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.  24%)
  • Έγκριση και κατάρτιση όρων διακήρυξης  του έργου «Βελτίωση δημοτικού οδικού δικτύου Παλαιοκατούνα – Σύχνικο (Α΄ΦΑΣΗ)»π/υ 161.290,32 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.  24%)
  • Έγκριση και κατάρτιση όρων διακήρυξης  του έργου «Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Αγράφων, Π.Ε. Ευρυτανίας που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 18ης και 19ης Σεπτεμβρίου 2020» π/υ 806.451,61 ευρώ (πλέον  Φ.Π.Α.  24%)
  • Έγκριση και κατάρτιση όρων διακήρυξης  του έργου «Κατασκευή μεταλλικής γέφυρας στον οικισμό Σαμαρίου Τ.Κ. Επινιανών Δ.Ε. Αγράφων»π/υ 282.258,06 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.24%)