Παράταση μέχρι 15 Απριλίου για την ολοκλήρωση του Κέντρου Σύγχρονης Δημοκρατικής Ιστορίας

0
3339

Την έγκριση χορήγησης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ» αναδόχου Κ/ΞΙΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ- ΟΜΟΚΕΝΤΡΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ο.Ε. έως 15-4-2019 για να ολοκληρωθούν οι εργασίες και να τακτοποιηθεί οικονομικά η εργολαβία, αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο Καρπενησίου.
Ο Αντιδήμαρχος κ.Βονόρτας Δημήτριος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Δημοτικού συμβουλίου την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών σχετική με την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου. Το συμφωνητικό μεταξύ του αναδόχου και του Δημάρχου υπογράφηκε την 4η Οκτωβρίου 2017 για συνολικό ποσό 284.255,45€(με ΦΠΑ 24%) και με προθεσμία περαίωσης των εργασιών δέκα (10) μήνες. Με απόφαση του Δ. Σ. Καρπενησίου εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας περαίωσης έως 30-12-2018, ενώ με το με αρ. πρώτ. 458/20-02/2019 έγγραφο της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ διατυπώνεται θετική γνώμη για παράταση περαίωσης έως 15-4-2019
Η απόφαση ελήφθη ύστερα από την από 22-11-2018 αίτηση του αναδόχου που ζητάει παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 30-06-2019 λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών (χειμερινή περίοδος) των έντονων βροχοπτώσεων μηνός Ιουνίου καθώς και για την έγκριση 2ου ΑΠE και 2ου ΠΚΤΜΝΕ τα οποία είναι απαραίτητα για την ομαλή περαίωση του έργου.