Παραχώρηση έκτασης από τον Δήμο Αγράφων για την κατασκευή βάσης ΟΤΕ στην Κ.Ποταμιά

0
3004

Στην παραχώρηση δημοτικής έκτασης στην περιοχή της Κάτω Ποταμιάς Γρανίτσας Δήμου Αγράφων για την κατασκευή νέου σταθμού βάσης ΟΤΕ προχωρά ο Δήμος Αγράφων. Συγκεκριμένα, με την 25-2-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ενεκρίθη η παραχώρηση της έκτασης εμβαδού 1τ.μ. περίπου στον οικισμό Κάτω Ποταμιάς στην Γρανίτσα, για την τοποθέτηση καμπίνας και ενός ξύλινου στύλου ύψους 8μ. καθώς και η άδεια για την εκτέλεση εργασιών διάνοιξης τάφρου μήκους 5μ.. Αναλυτικότερα, στα πλαίσια της κατασκευής του έργου «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΜΠΙΝΑΣ Γ3 ΓΙΑ ΤΗΝ Μ/W ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΠΟΤΑΜΙΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ», θα επιτραπεί η διάνοιξη τάφρου συνολικού μήκους 5,00μ διαστάσεων πλάτους 0,40μ και βάθους 0,50μ στο χώρο του Δημ. Σχολείου του Δήμου και η τοποθέτηση 1 καμπίνας τύπου Γ3 εντός του οικισμού Κάτω Ποτάμια. Επίσης, θα επιτραπεί η τοποθέτηση της καμπίνας που απαιτεί παραχώρηση χώρου 1τ.μ., η τοποθέτηση ενός ξύλινου στύλου 8μ. για την στήριξη κατόπτρου εντός του οικισμού Κάτω Ποταμιά, η τοποθέτηση τεσσάρων νέων ξύλινων στύλων 8μ. για την τοποθέτηση εναέριου καλωδίου Τ8 και η στήριξη κατόπτρου εντός του οικισμού. Η ισχύς της άδειας θα έχει διάρκεια πέντε (5) μηνών από την έναρξη των εργασιών. Η απαιτούμενη όδευση της διέλευσης του δικτύου, η θέση του νέου σταθμού στον οικισμό Κάτω Ποταμιά Γρανίτσας, οι κατασκευαστικές λεπτομέρειες, ο προϋπολογισμός των εργασιών και η αναλυτική περιγραφή των εργασιών θα αναφέρονται αναλυτικά στην αίτηση της ΟΤΕ Α.Ε..