Συνεδρίασε στους Δελφούς το Δ.Σ. της ΠEΔ Στερεάς Ελλάδας με θέματα που αφορούν στην αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους και την προετοιμασία ενόψει του Ετήσιου Συνεδρίου της KEΔE παρουσία πολλών Δημάρχων και Δημοτικών Συμβουλών από όλη τη Στερεά Ελλάδα.