Υλοποίηση επενδύσεων ύψους 8,65 εκατ. €

Η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων, που υποβλήθηκαν στη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, προς υπαγωγή στο καθεστώς ενισχύσεων της Επιχειρηματικότητας των Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/16, ολοκληρώθηκε, όπως ανακοίνωσε η Περιφέρεια.

Με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, και κατόπιν σχετικής απόφασης του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Φάνη Σπανού, καταρτίστηκε ο ακόλουθος προσωρινός πίνακας. Συνολικά, εντάσσονται 11 επιχειρήσεις, οι οποίες θα επιχορηγηθούν με 3.748.021,34€, προκειμένου να προχωρήσουν σε επενδύσεις ύψους 8.648.522,83€. 

Οι φορείς των επενδυτικών σχεδίων έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν πλήρως από το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του επενδυτικού σχεδίου που υπέβαλαν και να υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις, με τη χρήση του προσωπικού κωδικού τους μέσω του οποίου υποβλήθηκε ηλεκτρονικά το αίτημά τους.