Πολλές οι κενές θέσεις για φαρμακεία σε ολόκληρη την Ευρυτανία. Από 1 έως 15 Φεβρουαρίου οι αιτήσεις                   

0
5059

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και συγκεκριμένα, το Τμήμα Φαρμάκων – Φαρμακείων της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, ανακοινώνει τις υπάρχουσες κενές θέσεις φαρμακείων κατά την 31η  Δεκεμβρίου 2017, σε ολόκληρη την Ευρυτανία.

Αιτήσεις για όσους επιθυμούν να ανοίξουν φαρμακείο σε κάποια περιοχή της Ευρυτανίας, μπορούν να υποβληθούν από 1-2-2018 μέχρι και 15-2-2018

Οι θέσεις αυτές αναρτώνται σε εφαρμογή της παρ.3 του άρθρου 36 του Ν. 3918/2011,του άρθρου 30 του Ν. 4272/2014 (ΦΕΚ Α΄145/11-7-2014), του άρθρου 217 του ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α΄ 160/8-8-2014), της αρ.Γ5(β)/Γ.Π.οικ.36277/20-5-2016 (ΦΕΚ Β΄ 1445/2016) ΚΥΑ.

Το email για ηλεκτρονικές αιτήσεις είναι το: dygeia-evr@pste.gov.gr. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι αν υποβληθεί αίτηση σε αργία θα πρωτοκολληθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα και αν υποβληθεί πέρα του ωραρίου της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας δηλαδή 15:00 το μεσημέρι θα πρωτοκολληθεί την επόμενη εργάσιμη.