Την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου “Συντήρηση παιδικών χαρών Δήμου Καρπενησίου” αναδόχου Μαντζιούτα Βασίλειου- εμπειροτέχνη αποφάσισε η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Καρπενησίου.

Ύστερα από απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρπενησίου συγκροτήθηκε η Επιτροπή για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του εν λόγω έργου. Η επιτροπή παραλαβής αφού έκανε τον έλεγχο των εργασιών που εκτελέστηκαν, ενέκρινε το έργο ως καλώς έχον και πρότεινε την παραλαβή του, ώστε πλέον τα μικρά παιδιά να παίζουν με ασφάλεια σε αυτές, οι οποίες διαθέτουν όλες τις κατάλληλες πιστοποιήσεις και πληρούν όλες τις προδιαγραφές.