Πρόσληψη εποχικού προσωπικού στο Δήμο Καρπενησίου

0
601

Στην πρόσληψη εποχικού προσωπικού για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών προχωρά ο Δήμος Καρπενησίου με την από 11-4-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ειδικότερα, αποφασίστηκε η πρόσληψη με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ενός (1)ΔΕ Ηλεκτρολόγου για διάστημα δυο (2) μηνών. Η δαπάνη έχει προϋπολογιστεί στο ποσό των 3.100,00€ λαμβάνοντας υπόψη τον προϋπολογισμό του Δήμου οικον. έτους 2019 στον οποίο έχουν εγγραφεί πιστώσεις για κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας και εργοδοτικών εισφορών έκτακτου προσωπικού. Η πρόσληψη αυτή πραγματοποιείται για την ανάγκη ενίσχυσης του προσωπικού που ασχολείται στον δημοτικό φωτισμό εν όψει των εορτών του Πάσχα αλλά και της προεκλογικής περιόδου, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτροδότησης εξωτερικών χώρων. Να θυμίσουμε ότι ωςκατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες, είναι οι ανάγκες που έχουν περιορισμένη χρονική διάρκεια και οφείλονται σε έκτακτα γεγονότα, που εκφεύγουν της αναμενόμενης εξέλιξης της προγραμματισμένης δραστηριότητας των Ο.Τ.Α. και απαιτούν άμεση αντίδραση για την αντιμετώπισή τους.