Σημαντικές καθυστερήσεις έχουν δημιουργηθεί στην ολοκλήρωση των εργασιών για τη νέα γέφυρα Τέμπλας η οποία, με βάση τον αρχικό προγραμματισμό, έπρεπε να παραδοθεί προ διετίας, κάτι που εκ του αποτελέσματος φαίνεται πως αυτό δεν είναι εφικτό. Να σημειωθεί ότι ένα μεγάλο κομμάτι της κατασκευής της νέας γέφυρας που θα συνδέει την Ευρυτανία με την Αιτωλοακαρνανία στον ορεινό Βάλτο έχει ήδη ολοκληρωθεί, όμως εκκρεμούν ακόμη τα έργα για τις οδούς πρόσβασης. Η νέα γέφυρα χρησιμοποιείται κανονικά από βαρέα οχήματα, με σκοπό να αποφευχθεί κάποιος κίνδυνος από τη χρήση της παλιάς καταπονημένης γέφυρας. Να τονίσουμε ότι μπορεί πλέον να διανύουμε το έτος 2023 όμως το έργο δεν έχει παραδοθεί επίσημα, καθώς τα έργα οδικής πρόσβασης σε Ευρυτανία και Αιτωλοακαρνανία δεν έχουν ξεκινήσει, όπως επισημαίνει το ενημερωτικό site agrinionews.gr. Σχετικά με το τμήμα της Ευρυτανίας το έργο της οδικής πρόσβασης έχει δημοπρατηθεί, έχει οριστεί ο ανάδοχος και αναμένεται να ξεκινήσουν οι εργασίες το αμέσως επόμενο διάστημα. Όμως αναφορικά με τμήμα της Αιτωλοακαρνανίας η δημοπράτηση ακόμη δεν έχει πραγματοποιηθεί. Το καίριο ζήτημα είναι ότι αυτό το σημαντικό έργο θα χρειαστεί ακόμη κάποιους μήνες μέχρι να ολοκληρωθεί η δημοπράτηση ενώ έπεται και η εκτέλεση των εργασιών.