Αποδεκτοί έγιναν οι όροι συμμετοχής του Δήμου Καρπενησίου στο Πρόγραμμα  Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης» στον  Άξονα Προτεραιότητας, «Πολιτική προστασία-Προστασία της Δημόσιας Υγείας-Τεχνική  Βοήθεια»  με  τίτλο  «Ωρίμανση  έργων  και  δράσεων  για  την υλοποίηση του Προγράμματος». Ύστερα από αυτό έγκριση έλαβε και η υποβολή της πρότασης του Δήμου Καρπενησίου ως Δικαιούχου του προγράμματος με τίτλο: «Μελέτες Ωρίμανσης του έργου «Ανάπλαση Περιοχής Κεφαλόβρυσου και Δημιουργία Εργαστηρίου Φυσικής Ιστορίας Δήμου Καρπενησίου» συνολικού προϋπολογισμού 618.171,27€ με το ΦΠΑ. Στην περίπτωση που ο συνολικός Π/Υ της Πράξης είναι μεγαλύτερος του ποσού Χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα τη διαφορά θα την καλύψει ο Δήμος.