Τη μεταφορά τους έργου «Σύστημα ελέγχου διαρροών & εξοικονόμησης ενέργειας δικτύων ύδρευσης Δήμου Αγράφων» από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» θα αποφασίσει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Αγράφων. Το έργο συνολικού προϋπολογισμού 3.711.820,96 ευρώ θα ενταχθεί στο συγκεκριμένο πρόγραμμα με την πρόσκληση «Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης». Ο Δήμαρχος Αγράφων κ. Αλέξης Καρδαμπίκης θα εξουσιοδοτηθεί για την υπογραφή κάθε απαιτούμενου εγγράφου (ενδεικτικά, τροποποίηση δανειστικού συμβολαίου, πρόσθετων πράξεων κλπ.), καθώς επίσης και για όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, ώστε να ολοκληρωθεί η ανωτέρω μεταφορά του έργου. Να θυμίσουμε ότι στο νέο αυτό Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών θα ενταχθούν 459 έργα συνολικού προϋπολογισμού 1.090.382.473,29 €.