Στο Συμβούλιο της Επικρατείας το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Καρπενησίου

0
10318

Διαφωνίες έχουν προκύψει σχετικά με το ισχύον Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Καρπενησίου, λόγω της μη ένταξης κάποιων περιοχών σε αυτό. Ειδικότερα, οι πολίτες της περιοχής ‘’Σπαρτόραχη’’ με αίτημά τους προς το Συμβούλιο της Επικρατείας ζητούν την ακύρωση του ΓΠΣ και την συμπεριλήψη της συγκεκριμένης περιοχής στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Καρπενησίου. Ο Πρόεδρος κ. Λάππας Κλεομένης αφού έλαβε ομόφωνα την έγκριση με την απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου το θέμα συζητήθηκε ως κατεπείγον εκτός ημερήσιας διάταξης και έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο κ.Νικόλαο Σουλιώτη να εισηγηθεί το θέμα. Ο Δήμαρχος κ. Σουλιώτης ανέφερε μεταξύ άλλων ‘’Οι κάτοικοι της περιοχής Σπαρτόραχης κατέθεσαν αίτηση ακύρωσης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Καρπενησίου ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και αναμένουν την έκδοση απόφασης. Στο πλαίσιο αυτό ο Δήμος Καρπενησίου, εισάγει προς συζήτηση το θέμα και καλεί το σώμα να δεσμευθεί ως προς τη συμπερίληψη των αιτημάτων των πολιτών της θέσης «Σπαρτόραχης» στην πρώτη τροποποίηση του ΓΠΣ.’’
Μετά από ομόφωνη απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο ου Δήμου Καρπενησίου έκρινε ως δίκαιο το αίτημα των πολιτών στη θέση «Σπαρτόραχη» και άμεσα θα προβεί ο Δήμος σε μελέτη τροποποίησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Καρπενησίου η οποία να συμπεριλαμβάνει και όποια άλλα σημεία κριθεί απαραίτητο να τροποποιηθούν, εξαντλώντας κάθε δυνατότητα.