Στο 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Ελληνικού Δικτύου Υγιών Πόλεων του Π.Ο.Υ. παρευρέθηκε ο Αντιδήμαρχος κ.Σβερώνης, ως εκπρόσωπος του Δήμου Καρπενησίου, που είναι μέλος του Δικτύου.
Κατά τη διάρκεια των εργασιών του Συνεδρίου αναπτύχθηκαν οι 6 Πυλώνες της Πολιτικής των Υγιών Πόλεων που είναι: Άνθρωποι, Τόπος, Ευημερία, Ειρήνη, Συμμετοχή και Πλανήτης.