Κατά 4 μήνες νωρίτερα σε σχέση με το πρόγραμμα του 2020 θα ξεκινήσει να υλοποιείται και να υποβάλλονται οι αιτήσεις από τους ενδιαφερόμενους για το πρόγραμμα διανομής καυσόξυλων και πετρελαίου έτους 2021. Ειδικότερα, ο Δήμος Καρπενησίου ανακοίνωσε ότι τη φετινή χρονιά το εν λόγω πρόγραμμα θα διενεργηθεί το μήνα Σεπτέμβριο του 2021, με στόχο την αποτελεσματικότητα της δράσης (έναρξη χειμερινής περιόδου), αλλά και την αποφυγή συγχρωτισμού στη διαδικασία υποβολής των φακέλων. Με αυτό τον τρόπο θα είναι εφικτή η διευθέτηση των αιτήσεων και η εξέτασή τους, καθ’ ότι κάθε χρόνο ο όγκος τους είναι μεγάλος και μη διαχειρίσιμος για το χρονικό διάστημα που πραγματοποιείται.