Νέες δεξαμενές νερού απέκτησε ο Δήμος Αγράφων με σκοπό την αντικατάσταση των παλαιότερων και με στόχο τη βελτίωση ποιότητας του πόσιμου νερού για τους δημότες των Αγράφων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Αγράφων Αλέξη Καρδαμπίκη πραγματοποιήθηκε η αντικατάσταση των δεξαμενών ύδρευσης πόσιμου νερού σε πολλά χωριά του Δήμου, διότι ήταν επιβεβλημένη λόγω παλαιότητας και ακαταλληλότητας των υλικών κατασκευής τους. Για αυτό το λόγο προχώρησε στην αντικατάσταση των υπαρχόντων δεξαμενών νερού με σύγχρονες ανοξείδωτες μεταλλικές στα Μεγάλα Βραγγιανά, Κουστέσα και Λιθοχώρι.

Ο κ. Καρδαμπίκης δήλωσε τα εξής για το θέμα: «Οι ενέργειες μας για τη βελτίωση και εξυγίανση των δικτύων νερού θα είναι αδιάκοπες και θα συνεχιστούν και σε άλλα χωριά ούτως ώστε να αντιμετωπιστεί και να λυθεί το συγκεκριμένο πρόβλημα όπου υπάρχει και για να απολαμβάνουν όλοι με ασφάλεια ένα από τα σημαντικότερα αγαθά του ανθρώπου…το ύδωρ!!!»