Τη Μ. Δευτέρα 26 Απριλίου 2021 πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς για λόγους διασφάλισης της υγείας η 6η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καρπενησίου. Ένα ήταν το κύριο θέμα που απασχόλησε τους συμβούλους και για το οποίο κλήθηκαν να αποφασίσουν. Αυτό αφορούσε την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος, καθώς εντάχθηκαν σε αυτό μία σειρά από νέα έργα, αλλά και την Αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2021, καθώς μεταβλήθηκε με τις προσθήκες αυτές, ο αριθμός των εσόδων και των εξόδων του ετήσιου προϋπολογισμού.