Χαλκευμένος και τριπλά λανθασμένος ο επανυπολογισμός

0
1095

Σε επιφυλακή οι συνταξιούχοι – Μακρύς ο δρόμος για τα αναδρομικά.

Γράφει ο: Νικολάου Κώστας

Μέλος Διοικούσας Επιτροπής ΚΕ.Π.Ε.Α./ΓΣΕΕ

Ανακοινώνεται τελικά ο «επαν- υπολογισμός» και των κύριων συντάξεων ο οποίος αφορά 1,8 εκ. συνταξιούχους (εξαιρούνται του ΟΓΑ και οι νέες (200.000) που εκδόθηκαν μετά τις 12/5/2016) και σύμφωνα με το υπουργείο εργασίας… θα φανεί με την καταβολή των συντάξεων!

Ωστόσο, αυτός γίνεται με τρόπο τριπλά λανθασμένο, με κραυγαλέες παραβάσεις σε βαθμό που καταλύει κάθε έννοια της έννομης τάξης και που καθιστούν το Υπουργείο εργασίας υπόλογο.

Συνεπώς, ούτε οι πανηγυρισμοί ωφελούν, ούτε οι δήθεν αυξήσεις αρκούν, για να σκεπάσουν τις παρανομίες που κρύβονται γύρω από τον επαν-υπολογισμό και να ανακόψουν νόμιμες διεκδικήσεις και τα αναδρομικά των συνταξιούχων, που οι αιτήσεις για αυτά ξεπερνούν το 1,5 εκ (!)

Τρεις λόγοι, που τον καθιστούν εξαρχής άκυρο:

Πρώτον, πριν από οποιονδήποτε επαν-υπολογισμό, θα έπρεπε να προηγηθεί η διόρθωση όλων των συντάξεων, σύμφωνα με την απόφαση του συμβούλιου επικρατείας, την επαναφορά δηλαδή των περικοπών των Ν. 4051 & 4093 κάτι το οποίο δεν έγινε.

Δεύτερον, στους ισχυρισμούς και στην εκδοχή ότι ο Ν. 4387/2016 εναρμονίζεται με τις αποφάσεις του ΣτΕ, όφειλε το υπουργείο να διορθώσει και αναπροσαρμόσει την Εισφορά Αλληλεγγύης στα νέα μειωμένα ποσά της σύνταξης, το οποίο δεν έκανε.

Τρίτον, ο επαν- υπολογισμός γίνεται με ελλιπή στοιχεία (κατά τα πρότυπα των επικουρικών) που τα εμφανιζόμενα ως νέα ποσά θα υπολείπονται τόσο των νέων όσο και του νέου νόμου. Δεν υπολογίζουν σωστά όλες τις προσαυξήσεις των επιπλέον εισφορών που προβλέπονται από το άρθρο 30 

Όλα αυτά και οι επιπτώσεις στους συνταξιούχους καταδεικνύονται από τα ακριβή στοιχεία μιας σύνταξης που παραθέτουμε:

  1. Εκκαθαριστικό σημείωμα σύνταξης (Νοεμβρίου 2018)

Στοιχεία της σύνταξης. Εκδόθηκε το έτος 2008 (ΙΚΑ) με την διάταξη 35ετιας και ηλικία 58 ετών. Με χρόνο ασφάλισης 11.100 ημερών (37 έτη) εκ των οποίων τα 31 έτη στα βαρέα. Βάσει των αποδοχών και ασφαλιστικών εισφορών έχει καταταγεί στην 28η Ασφαλιστική Κλάση – Τεκμαρτός μισθός 2.373,5 ευρώ.

Το αρχικό ποσό της μηνιαίας σύνταξης (μαζί με την προσαύξηση λόγω βαρέων) ήταν και είναι 1965,54 ευρώ. Επίσης, λόγω δώρων και εισφορών του 13ου-14ου μισθού, ελάμβανε ανά έτος 3.931,08 ευρώ ή σε μηνιαία βάση (1965,54 Χ14/12) 2293, 13 ευρώ.  Στα ποσά αυτά είχε κρατήσεις για Ασθένεια 4%.

Σήμερα, σύμφωνα και με το εκκαθαριστικό του Νοεμβρίου, μετά από τις περικοπές και τις κρατήσεις, τα μεικτά προ φόρου ποσά είναι 1.399,89 ευρώ ενώ τα καθαρά 1.224,83 ευρώ.

  1. Η ίδια σύνταξη βάσει του νέου νόμου (4387/2016)

Ως νέα σύνταξη δικαιούται: Α) Μισθός που υπολογίζεται (εφόσον εκδόθηκε το 2008) παραμένει ο ίδιος 2.373,5 ευρώ. Β) Ποσοστό αναπλήρωσης για 37 έτη 37,2%. Γ) Προσαυξήσεις λόγο 13ου-14ου μισθού (20%Χ14/12) 3,33% επιπλέον εισφορές, δηλαδή (3,33Χ37Χ0,075%) 9,2%. Δ). Λόγω βαρέων 3,6% επιπλέον εισφορές (3,6Χ31Χ0,075%)  8,37%. Ε) Συνολικό ποσοστό (37,2.+9,2 + 8,37) 54,77%.

Ανταποδοτική σύνταξη (2.373,5 Χ 54,77%) 1.300 ευρώ. Εθνική σύνταξη 384 ευρώ. Συνολικό ποσό νέας σύνταξης 1.684 ευρώ. Στην νέα σύνταξη έχει κρατήσεις 3% Εισφορά Αλληλεγγύης 50,5 ευρώ και 6% για Ασθένεια 98 ευρώ, άρα ΜΕΙΚΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ 1.535,5 ευρώ. Αύξηση 135,60 ευρώ.

Διαφορά σε σχέση με το αρχικό ποσό μαζί με τα δώρα (2293 – 1684) μείον 609 ευρώ (!) ποσοστό 26,6%.

  1. Επαν-υπολογισμός – προσωπική διαφορά (Ν. 4387/2016)

Κατά τον εν λόγω νόμο, μετά τον επανυπολογισμό, η διαφορά των προ φόρου ποσών μεταξύ της καταβαλλόμενης σύνταξης και της νέας καταγράφεται ως προσωπική διαφορά. Εάν το ποσό της νέας σύνταξης είναι μικρότερο, η διαφορά αυτή εξακολουθεί να καταβάλλεται μέχρι την οριστική εξάλειψή της και τον συμψηφισμό της με μελλοντικές αυξήσεις. Εάν το ποσό είναι μεγαλύτερο τότε η διαφορά αυτή χορηγείται σταδιακά σε 5 έτη.

Ποια όμως είναι η προσωπική διαφορά; Εφόσον δεν προηγήθηκε η διόρθωση των συντάξεων;  

  1. Προσωπική διαφορά – Με βάση την απόφαση του Συμβούλιου Επικρατείας

Σύμφωνα με την απόφαση του ΣτΕ οι περικοπές 50,17 ευρώ του Ν. 4051/2012 και 178,67 ευρώ του Ν. 4093 είναι παράνομες και θα πρέπει να επιστραφούν. Έτσι το μηνιαίο ποσό (50,17 + 178,67) 228,84 ευρώ, καταβάλλεται αναδρομικά και η καταβαλλόμενη σύνταξη διορθώνεται ως εξής:

Συνεπώς, τα μεικτά προ φόρου ποσά διορθώνονται στα 1628,73 ευρώ (αντί για 1399,89) και ο συνταξιούχος τυγχάνει αύξησης 228,84 ευρώ.

Προσωπική διαφορά: Εφόσον τώρα τα προ φόρου ποσά της καταβαλλομένης σύνταξης διαμορφώνονται στα 1628,73 ευρώ και της νέας σύνταξης είναι 1535,50 ευρώ  η διαφορά αυτή 93,23 ευρώ καταγράφεται ως προσωπική διαφορά και συνεχίζει να καταβάλλεται.

  1. Προσωπική διαφοράμε τα σημερινά δεδομένα

Εφόσον το αρχικό ποσό της νέας σύνταξης είναι 1.684 ευρώ και τα προ φόρου 1535,50 ευρώ ενώ της καταβαλλόμενης σύνταξης (προ φόρου) είναι 1399,89 ευρώ, η διαφορά 135,6 ευρώ καταγράφεται ως αύξηση και καταβάλλεται ανά 27,12 ευρώ σταδιακά σε πέντε έτη.

  1. Προσωπική διαφοράμε χαλκευμένα και ελλιπή στοιχεία

Χειρότερο ακόμα σενάριο, είναι ο λεγόμενος επαν–υπολογισμός, με ελλιπή στοιχεία που τα εμφανιζόμενα δήθεν ως νέα ποσά, είναι κουτσουρεμένα, πολύ κάτω…  από τα προβλεπόμενα το νόμου (!) και τις νέες συντάξεις (!). Δεν συμπεριλαμβάνονται όλες οι προσαυξήσεις, λόγω βαρέων, 13ου-14ου μισθού, κλ..

Στοιχεία που συνομολογούν τα του χαλκευμένου επαν-υπολογισμού, είναι ότι και στις επικουρικές έγινε το ίδιο. Δεν επανυπολογίστηκαν δηλαδή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του νόμου και όπως οι νέες, και οι οποίες είχαν μειωμένες διαφορές από 20% έως 75%(!)

Έτσι, αντί των πραγματικών ποσών 1.684 ευρώ και των προ φόρου 1.535,5 ευρώ που δικαιούται, θα του εμφανίσουν:

Ανταποδοτική σύνταξη (2.373,5 Χ 37,2%) 883 ευρώ(!) Εθνική σύνταξη 384 ευρώ. Συνολικό ποσό νέας σύνταξης 1.267 ευρώ (!). Στο ποσό αυτό δεν έχει κράτηση Εισφοράς Αλληλεγγύης, μόνο 6% για Ασθένεια 76 ευρώ, άρα μεικτά προ φόρου ποσό 1.191 ευρώ (!)

Και αντί για προ φόρου ποσά 1.535.5 ευρώ που δικαιούται, του εμφανίζουν τα 1.191 ευρώ!! Διαφορά μείον 344,5 ευρώ (!)

Συνεπώς, ο δρόμος για τα αναδρομικά είναι μακρύς, αλλά και οι διεκδικήσεις μετά τον επανυπολογισμο, διευρύνονται. Όλα όμως αυτά, θα φανούν σε λίγες μέρες.