Με στόχο την βελτίωση των υποδομών του και την αναβάθμιση στην ποιότητα ζωής των δημοτών, ο Δήμος Καρπενησίου συνεχίζει την εκτέλεση έργων ενώ παράλληλα προχωρά και στην άμεση δημοπράτηση νέων. Επίσης, συνεχίζονται κανονικά οι εργασίες στα περισσότερα έργα και προχωρούν στην ολοκλήρωση προτάσεων για ένταξη έργων στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης». Συγκεκριμένα, ο Δήμος δημοπρατεί, στις 18/12/2020:

  • Το έργο : «Βελτίωση οδικού δικτύου Άγιος Ανδρέας-Καλλιθέα» προϋπολογισμού 120.000.00 ευρώ που βελτιώνει το οδικό δίκτυο περιμετρικά του Κώνισκου και
  • Το έργο : «Βελτίωση  υδρεύσεων – αποχετεύσεων Δ.Ε. Κτημενίων, προϋπολογισμού 350.000.00 ευρώ» με στόχο την αναβάθμιση των υποδομών σε όλα τα χωριά της Τ.Κ Κτημενίων.