Πρόσωπο αλληλεγγύης δείχνει για ακόμη μια φορά το Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος στηρίζοντας έμπρακτα τις ευπαθείς ομάδες της χώρας. Ειδικότερα, το εν λόγω Ίδρυμα ενέκρινε δωρεά ποσού 1.478.300,00 ευρώ στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος ενίσχυσης ευπαθών κοινωνικών ομάδων που έχουν πληγεί από τις οικονομικές συνέπειες του νέου κορωνοϊού COVID- 19, προσφέροντας άμεση πρόσβαση σε βασικά επισιτιστικά αγαθά μέσω των Κοινωνικών Παντοπωλείων των δήμων της Ελλάδας, υπό τον συντονισμό της Κ.Ε.Δ.Ε. Όσον αφορά το Δήμο Καρπενησίου εγκρίθηκε από την Κ.Ε.Δ.Ε. το ποσό των 2.621,89 ευρώ που του αντιστοιχεί. Για το ως άνω ποσό υπάρχει απαλλαγή από τον Φ.Π.Α. υπό την αίρεση ότι η απαλλαγή θα εγκριθεί από τους καθ’ύλην αρμόδιους Υπουργούς. Η δωρεά θα διατεθεί για την προμήθεια ειδών διατροφής μέσω πίστωσης από την εταιρεία «ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ», οι οποίες θα διανεμηθούν από τους Δήμους στα Κοινωνικά Παντοπωλεία (ή σε περίπτωση έλλειψης Κοινωνικού Παντοπωλείου, στην αρμόδια Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου) τα οποία θα προμηθευτούν βασικά επισιτιστικά αγαθά για να εξυπηρετήσουν τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες της χωρικής τους αρμοδιότητας. Να σημειωθεί ότι το συνολικό ποσό των πιστώσεων που θα διανεμηθούν στους Δήμους ανέρχεται σε 1.478.300 ευρώ προσαυξημένο κατά 15% κατόπιν δεσμεύσεως της αναδόχου Εταιρείας ΜΕΤΡΟ.