Την υλοποίηση του έργου «Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Σιβίστας Δ.Ε. Απεραντίων»
αποφάσισε ο Δήμος Αγράφων και για το λόγο αυτό προχώρησε στην ανάθεση για
την εκτέλεσή του. Το έργο με απόφαση του Δημάρχου Αγράφων Αλέξη
Καρδαμπίκη ανατέθηκε στον Κολοκώτσιο Κωνσταντίνο του Σπυρίδωνος, οποίος
υπέβαλε την προσφορά στις 30 Ιουνίου 2022 με προσφερόμενη τιμή 19.354,84
ευρώ (χωρίς το ΦΠΑ 24%).
Ο Δήμος προέβη στην απόφαση αυτή, λαμβάνοντας υπόψη τις εξασφαλισμένες
πιστώσεις του προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους του Δήμου. Η ανάθεση
αφορά εργασίες που θα εκτελεσθούν στην Τ.Κ. Σιβίστας Δ.Ε. Απεραντίων. Η
παρούσα ανάθεση ισχύει για διακόσιες πενήντα ημέρες (250). Η συνολική αξία
της ανάθεσης είναι 24.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%).