Όλες οι ειδικότητες

Στην πρόσληψη εννιά (9) ατόμων προχωρά ο Δήμος Αγράφων με σκοπό να καλύψει επείγουσες ανάγκες του.

Αναλυτικότερα, ο Δήμος αιτήθηκε την πρόσληψη οκτώ (8) ατόμων μέσω του προγράμματος μακροχρόνιων ανέργων ηλικίας 55-67 ετών του ΟΑΕΔ. Πρόκειται για σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) ετών και για τις εξής ειδικότητες: έξι (6) άτομα ΥΕ Εργατών καθαριότητας, ένα (1) άτομο ΥΕ Οδηγών (άδεια οδήγησης Γ’ κατηγορίας) και ένα (1) άτομο ΔΕ υπάλληλοι γραφείου. Η υλοποίηση του προγράμματος θα λάβει χώρα τον μήνα Οκτώβριο-Νοέμβριο έτους 2021 και μετά από αξιολόγηση των δικαιολογητικών των δυνητικά ωφελούμενων. Θα υπάρξει δέσμευση πίστωσης για την εξασφάλιση της συμμετοχής στο πρόγραμμα κατά ποσοστό 25% που αναλογεί στο Δήμο Αγράφων, καθώς το 75% καλύπτεται από πόρους του ΟΑΕΔ. Επιπλέον στα πλαίσια του  ετήσιου προγραμματισμού έκτακτου προσωπικού έτους 2021 ο Δήμος Αγράφων αιτήθηκε την πρόσληψη ενός (1)ατόμου κλάδου YΕ Καθαριστριών, το οποίο θα συνδράμει το Αυτοτελές Τμήμα Παιδικών  και  Βρεφονηπιακών Σταθμών  και  συγκεκριμένα τον Παιδικό Σταθμό Ραπτοπούλου. Η συνολική δαπάνη για την μισθοδοσία, ύψους 10.080,00 ευρώ, θα καλυφθεί από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους και έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του τρέχοντος οικονομικού έτους 2021.