Σας γνωρίζουμε ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στο πλαίσιο της προσπάθειας για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού, έχει ήδη λάβει όλα τα συνιστώμενα από τους ειδικούς [ΕΟΔΥ] μέτρα. Στο ίδιο πλαίσιο, κρίνεται ότι πρέπει να περιοριστούν οι επισκέψεις των πολιτών στους χώρους στέγασης των Υπηρεσιών, σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα σε σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου.
Ως εκ τούτου, το Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων Ν Ευρυτανίας ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους Αγρότες [Γεωργούς και Κτηνοτρόφους] τους οποίους εξυπηρετεί ότι, εφεξής και μέχρι τη λήξη ισχύος των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης και προστασίας της δημόσιας υγείας, η εξυπηρέτησή τους θα γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεομοιοτυπίας [FAX] και τηλεφώνου, τα οποία αναγράφονται στο πάνω αριστερό μέρος της παρούσας.
Ειδικά για θέματα Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων [Βεβαιώσεις Επαγγελματία Αγρότη], προτείνεται για διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, η προηγούμενη επικοινωνία τους, ενδεχομένως με τον φορέα με τον οποίο συνεργάζεται.
Σε εξαιρετικά επείγουσες και ειδικές περιπτώσεις, που κρίνονται ως τέτοιες από την Υπηρεσία, είναι δυνατή η εξυπηρέτηση με αυτοπρόσωπη παρουσία, κατόπιν προσυνεννόησης και ραντεβού.
Παρακαλούνται όλα τα ΜΜΕ της ΠΕ. Ευρυτανίας ηλεκτρονικά και έντυπα, να κοινοποιήσουν το παρόν Δελτίο Τύπου.
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων και η υπηρεσία μας είναι στην διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη πληροφορία.

Η ΥΠΕΥΘΥΜΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ