Ομόφωνα ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγράφων την ανανέωση της Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Αγράφων με την Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης-ΔΥΠΑ (πρώην Ο.Α.Ε.Δ.) για το έτος 2023 και ειδικότερα για το διάστημα από 01-01-2023 έως 31-12-2023, αποδεχόμενοι τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται. Παράλληλα εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο, κ. Αλέξανδρο Καρδαμπίκη, για την υπογραφή της.

Ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, κ. Χρήστος Δημητρόπουλος, εισηγούμενος το 6ο θέμα ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη της επιτροπής το γεγονός ότι με το από 28.09.2022 e-mail της Διοίκησης της Δ.Υ.Π.Α., η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (πρώην Ο.Α.Ε.Δ.) του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ζητά από το Δήμο όπως προβεί σε εκ νέου απόφαση για την συνέχιση ή μη των Προγραμματικών Συμβάσεων για την λειτουργία Γραφείων Ανταποκριτή ΚΠΑ2 Δ.Υ.Π.Α. (πρώην Ο.Α.Ε.Δ.) που λήγουν στις 31-12-2022.

Συγκεκριμένα αναφέρει στην εισήγηση:

«Όπως γνωρίζετε το Γραφείο Ανταποκριτή Ο.Α.Ε.Δ. λειτουργεί στο Δήμο μας από το 2012 παρέχοντας τις υπηρεσίες του στους κατοίκους – δημότες της περιοχής όπως: 1. Εγγραφή Ανέργων-Έκδοση καρτών ανεργίας, 2. Απόδοση κλειδαρίθμων Κωδικών Πρόσβασης στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, 3. Έκδοση Βεβαιώσεων Ανεργίας, 4. Καταγραφή παρουσίας για πληρωμή επιδότησης τακτικής ανεργίας και επιδότησης μακροχρονίων, 5. Αίτηση για λοιπά βοηθήματα και παροχές ασφάλισης, 6. Παραλαβή Ενστάσεων – Αιτήσεων Θεραπείας, 7. Υποδοχή της υποβολής αίτησης για υπαγωγή σε Προγράμματα Απασχόλησης, 8. Καταβολή Επιχορήγησης σε Προγράμματα Απασχόλησης , 9. Συνεργασία με το ΚΠΑ2 Καρπενησίου για την υπόδειξη ανέργων σε Προγράμματα Απασχόλησης Κοινωφελούς Χαρακτήρα.

Η λειτουργία Γραφείου Ανταποκριτή Ο.Α.Ε.Δ. στο Δήμο Αγράφων εξυπηρετεί μεγάλο αριθμό δημοτών ανέργων που σε διαφορετική περίπτωση, προκειμένου να εξυπηρετηθούν θα έπρεπε να μετακινηθούν στην Κεντρική Υπηρεσία του ΟΑΕΔ στο Καρπενήσι με αποτέλεσμα την επιπλέον οικονομική επιβάρυνσή τους καθώς και την δυσκολία μετακίνησης τους κυρίως του χειμερινούς μήνες λόγω των καιρικών συνθηκών…».