Ερώτηση προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κ. Κώστα Καραμανλή κατάθεσε ο Βουλευτής Ευρυτανίας κ. Κώστας Κοντογεώργος σχετικά με τα τέλη διοδίων στους αυτοκινητόδρομους της χώρας. Αναλυτικότερα, στην ερώτησή του ο κ. Κοντογεώργος αναφέρεται στις αυθαιρεσίες των παραχωρησιούχων εταιρειών των διοδίων όσον αφορά συγκεκριμένη κατηγορία αυτοκίνητων. Ειδικότερα, ο Βουλευτής αναφέρει ότι όπως είναι γνωστό η εκμετάλλευση χρήσης των διοδίων βρίσκεται στα χέρια εταιρειών, ύστερα από συμβάσεις που έχουν συνάψει και οι οποίες ασκούν τα καθήκοντά τους σύμφωνα με τις διατάξεις της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, ως έχουν ενσωματωθεί στο εσωτερικό δίκαιο, καθώς και στις συμβάσεις παραχώρησης. Οι εταιρείες αυτές όμως φαίνεται αυθαιρετούν σχετικά με τα οχήματα φορτηγά, κοινά μη ανατρεπόμενα, με ύψος υπολειπόμενο ή ίσο των 2,50 μέτρων και μήκος των 4,00 και μέγιστη αποδεκτή μάζα εμφόρτου 3.500 τόνων, συγκαταλέγοντάςτα στην κατηγορία 2 αντί της κατηγορίας 3 στην όποια ανήκουν, τα οποία υποχρεώνονται σε καταβολή τέλους κυκλοφορίας για την αντίστοιχη κατηγορία. Στη συνέχεια ο κ. Κοντογεώργος προβαίνει στις εξής ερωτήσεις προς τον Υπουργό Μεταφορών:

‘’ 1) Είναι εις γνώση των ελεγκτικών Υπηρεσιών του Υπουργείου για αυτή την αυθαιρεσία των παραχωρησιούχων εταιρειών που εκμεταλλεύονται τους αυτοκινητόδρομους της χώρας;

2) Ποια μέτρα προτίθεστε να λάβετε για αποτελεσματικότερο έλεγχο και ορθή επιβολή των τελών διοδίων;

3) Σε περίπτωση παραβίασης των συμβάσεων και του Νόμου ποιες κυρώσεις επιβάλλονται;’’