Δεκτό έκανε το αίτημα της Δ/νσης του Κέντρου Υγείας Δυτ. Φραγκίστας για μετακινήσεις ειδικευμένων ιατρών για την κάλυψη αναγκών του πληθυσμού της περιοχής του Δήμου Αγράφων, αλλά και της Δημοτικής Ενότητας Παρακαμπυλίων του Δήμου Αγρινίου, η Διοίκηση της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας &Στ. Ελλάδας. Η εν λόγω Διοίκηση εξέδωσε σχετική Οδηγία και προχώρησε στην ικανοποίηση του αιτήματος και πλέον μια φορά την εβδομάδα ειδικευμένοι Ιατροί του Νοσοκομείου Καρπενησίου θα πρέπει να μετακινούνται και να επισκέπτονται το Κέντρο Υγείας Δυτ. Φραγκίστας για να εξετάζουν πολίτες.Σύμφωνα με την υφιστάμενη σήμερα διαθεσιμότητα του Νοσοκομείου Καρπενησίου οι ειδικότητες των ιατρών είναι: Παιδίατρος, Καρδιολόγος. Οι Αγροτικοί Ιατροί των προαναφερόμενων περιοχών έχουν ήδη ενημερωθεί ώστε να παρέχουν τη σχετική πληροφόρηση στον πληθυσμό ευθύνης τους και να παραπέμπουν τους ασθενείς που έχουν ανάγκη παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών στον ιατρό ειδικότητας.

Ραντεβού για εξέταση

Διευκρινίζεται ότι η εξέταση θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο κατόπιν ραντεβού το οποίο  μπορεί να  κλείνουν οι ίδιοι οι ασθενείς (ή με την βοήθεια των Αγροτικών Ιατρών) α) μέσω της πλατφόρμας e-Ραντεβού στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.e-syntagografisi.gr/p/rv-pβ) μέσω πενταψήφιου σχετικού αριθμού γ) απευθυνόμενοι (οι ασθενείς είτε οι ΙΥΥ που τους συνδράμουν) στο Κ.Υ Δυτ. Φραγκίστας (τηλ 22373-51034, 51000) στις εργάσιμες ημέρες από ώρα 07:30 έως 13:00. Το Πρόγραμμα επισκέψεων κάθε μηνός -αφού αποσταλεί από την Διοίκηση του Νοσοκομείου Καρπενησίου στην 5η Υ.ΠΕ. η οποία εκδίδει τις εντολές και καλύπτει τις δαπάνες μετακίνησης των ιατρών, θα διαβιβάζεται στο Κέντρο Υγείας και θα ανακοινώνεται κάθε μήνα από την Διεύθυνση του Κέντρου Υγείας στους Ιατρούς των Περιφερειακών Ιατρείων του, στο Δήμο Αγράφων και στη ΔΕ Παρακαμπυλίων Δήμου Αγρινίου αλλά και στα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Οι μετακινήσεις ιατρών για το μήνα Ιούλιο

Για τον μήνα Ιούλιο 2022 θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω μετακινήσεις ειδικευμένων ιατρών: Κοντέλλη – Μπάχνα Ευφροσύνη, Διευθύντρια Παιδιατρικής την 13η Ιουλίου 2022 και Παναούσης Δημήτριος, Επιμελητής Β΄ Καρδιολογίας την 25η Ιουλίου 2022.

Οι πολίτες μπορούν -εφόσον το επιθυμούν- να επιλέξουν ως θεράποντα ιατρό και να απευθύνονται είτε σε ειδικευμένο Γενικό/Οικογενειακό Ιατρό του Κ.Υ. είτε στον ειδικευμένο επισκέπτη Ιατρό (πχ Καρδιολόγο, Παιδίατρο) για να προμηθευτούν την «Ιατρική Γνωμάτευση χρόνιας φαρμακευτικής αγωγής» που είναι απαραίτητη προκειμένου οι Ιατροί Υπαίθρου να έχουν τη δυνατότητα να τους συνταγογραφήσουν μακροχρόνιες (τρίμηνες) αγωγές στην ηλεκτρονική Συνταγογράφηση. Το ίδιο ισχύει και για την έκδοση του Ατομικού Δελτίου Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ) για τη συμπλήρωση του οποίου μπορεί να επιλέγουν να απευθύνονται πλέον και στον επισκέπτη Παιδίατρο του Κ.Υ. Για κάθε σχετική διευκρίνιση οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στην Υπεύθυνη Νοσηλεύτρια,  την Επισκέπτρια Υγείας και στη Γραμματεία του Κ.Υ. Δυτ. Φραγκίστας τηλέφωνο 22373 51034, 51036, 51033, 51000 κατά τις εργάσιμες ημέρες και σε πρωινό ωράριο.