Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός, αποφάσισε την κατανομή πόρων ύψους 3.450.000€ στις ΟΤΔ LEADER για να καλυφτούν οι ανάγκες των επενδύσεων, στις περιοχές που εφαρμόζεται το πρόγραμμα CLLD/LEADER. Οι πόροι αυτοί προέρχονται από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 και εκχωρήθηκαν από το ΥΠΑΑΤ στις ελληνικές περιφέρειες, ειδικά για την κάλυψη επενδύσεων στην ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ  ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ. 

Σύμφωνα με την Περιφέρεια, στην ΟΤΔ ΟΑΣΕ κατανεμήθησαν πόροι ύψους 300.000€ Δημόσια Δαπάνη και έρχονται να προστεθούν στο αρχικό πρόγραμμα CLLD/LEADER της περιοχής που ήταν 3.950.000€. Μετά και από αυτήν την κατανομή, το Πρόγραμμα της ΟΤΔ ΟΑΣΕ για την περιοχή Παρνασσού-Οίτης ανέρχεται συνολικά σε 4.250.000€ Δημόσια Δαπάνη, αρκετά σημαντικό για το μικρό μέγεθος της περιοχής (15.000 κάτοικοι).

Εντός των ημερών θα δημοσιευτεί η 2η Προκήρυξη του προγράμματος CLLD/LEADER της ΟΤΔ ΟΑΣΕ, και με τους πρόσθετους πόρους της Περιφέρειας στο Τοπικό Πρόγραμμα LEADER,  θα στηριχτεί περαιτέρω το επενδυτικό  ενδιαφέρον στην περιοχή  Παρνασσού & Οίτης.

Ταυτόχρονα τα υψηλά ποσοστά ενισχύσεων του προγράμματος LEADER (στην 2η προκήρυξη της ΟΤΔ ΟΑΣΕ οι ενισχύσεις θα φτάσουν μέχρι 65%) θα αναθερμάνουν το  επενδυτικό ενδιαφέρον, δημιουργούν νέες προσδοκίες και κινητικότητα στους νέους στις γυναίκες και στους μικρούς παραγωγούς στην περιοχή για δουλειές και ανάπτυξη μικρών επιχειρηματικών μονάδων.