Σε μείωση μισθώματος προβαίνει ο Δήμος Καρπενησίου για τους μισθωτές δημοτικών ακινήτων που τα έσοδά τους τον Οκτώβριο 2020 ήταν λιγότερα από τον Οκτώβριο 2019, καθώς πλήττονται οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. Ειδικότερα, οι μισθωτές με κύριους ΚΑΔ π.χ.55.10 Ξενοδοχεία, 56.10  Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων ή 56.30 Δραστηριότητες παροχής ποτών, δικαιούνται έκπτωση του μισθώματος για τον Οκτώβριο 2020 κατά 30%, με την προϋπόθεση ότι θα προσκομίσουν σχετικά παραστατικά που να προκύπτει η μείωση των εσόδων (τζίρου). Ο Δήμος Καρπενησίου ζητά από τους δικαιούχος έως 20 Δεκεμβρίου 2020 να καταθέσουν την αίτησή τους μαζί με τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία (μηνιαίο ΦΠΑ, βιβλία εσόδων, δελτία ¨ζήτα¨ κλπ) ώστε να γίνει η μείωση του 30% στο μίσθωμα Οκτωβρίου 2020. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στο τηλέφωνο επικοινωνίας 2237350064.