Εκδόθηκε η προκήρυξη που αφορά την παραχώρηση χρήσης δύο (2) θέσεων περιπτέρων στο Δήμο Καρπενησίου. Οι θέσεις αυτές βρίσκονται η μία στην κεντρική πλατεία Φουρνάς, ενώ η δεύτερη στην πλατεία Προφήτη Ηλία στο Καρπενήσι με χρονική διάρκεια δέκα (10) χρόνων. Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση θα έχουν Έλληνες πολίτες που ανήκουν σε κάποια από τις παρακάτω κατηγορίες: α) άτομα με αναπηρία (Α.με.Α.), β) πολύτεκνοι και γ) μόνιμοι αξιωματικοί, ανθυπασπιστές και υπαξιωματικοί, δόκιμοι έφεδροι αξιωματικοί και οπλίτες θητείας που συμμετείχαν με οποιονδήποτε τρόπο στα πολεμικά γεγονότα της χρονικής περιόδου από την 20ή Ιουλίου έως την 20ή Αυγούστου 1974 στην Κύπρο, καθώς και στα γεγονότα που έλαβαν χώρα το 1964 στην Τυληρία και Λευκωσία και το 1967 στην Κοφινού και τους Αγίους Θεοδώρους της Κύπρου. Από την κλήρωση θα εξαιρούνται όσοι συμμετείχαν σε παράνομες δραστηριότητες σε βάρος της νόμιμης λειτουργίας του πολιτεύματος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Κάθε συμμετέχων πρέπει να προσκομίσει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έγγραφα συμμετοχής.