Οδηγίες για το Κτηματολόγιο

0
1277

Τρόπος υποβολής δήλωσης

 

Οι δηλώσεις υποβάλλονται στα Γραφεία Κτηματογράφησης που λειτουργούν στις έδρες των Π.Ε και στις Μονάδες Ενημέρωσης που λειτουργούν στις έδρες των Δήμων.

Δηλώσεις υποβάλλονται και ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής που προσφέρεται από την ιστοσελίδα https://ωωω.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Εntrance Page.aspx του φορέα « ΕΛΛΗ ΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ».

Για ακίνητα που βρίσκονται σε διαφορετικές Τοπικές Κοινότητες υποβάλλονται ξεχωριστές δηλώσεις.

 

Ποιοι υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση στο Κτηματολόγιο

 

Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, καθώς και οι κάτοικοι Εξωτερικού που έχουν δικαιώματα (κυριότητα πλήρη και ψιλή), επικαρπία, οίκηση, δουλεία (διόδου, άρδευσης κλπ.) επί ακινήτων της περιοχής κτηματογράφησης, υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση ιδιοκτησίας στον φορέα «ΕΜΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ». Η υποβολή δήλωσης είναι προϋπόθεση για οποιαδήποτε μελλοντική μεταβίβαση των ακινήτων και για την έκδοση οικοδομικής άδειας.

 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά Για τα προσωπικά στοιχεία:

  • Δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο. Έγγραφο με το ΑΦΜ του δηλούντος ( π.χ. Ε9, εκκαθαριστικό, λογαριασμός ΔΕΗ κλπ).
  • Συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο (σε περίπτωση που αυτός που συντάσσει – υπογράφει και προσκομίζει τη δήλωση δεν είναι ο κάτοχος του δικαιώματος) και δελτίο ταυτότητας του κομιστή.

Για για την τεκμηρίωση του δικαιώματος:

  • Απλό φωτοαντίγραφο του τίτλου ιδιοκτησίας (π.χ. συμβόλαιο, παραχωρητήριο, κλπ.).
  • Απλό φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού μεταγραφής του τίτλου στο Υποθηκοφυλακείο.
  • Το τοπογραφικό διάγραμμα που προσαρτάται στον τίτλο