Ως καλώς έχον κρίθηκε το έργο με τίτλο  «Διευθέτηση  ομβρίων και εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Άμπλιανης» του Δήμου Καρπενησίου προϋπολογισμού 20.500,00€, από την Οικονομική Επιτροπή Καρπενησίου προχωρώντας στην οριστική παραλαβή του. Ανάδοχος του έργου ήταν ο κ. Δημήτριος Γεωργακόπουλους ΕΔΕ. Το συμφωνητικό της εργολαβίας υπογράφηκε στις 7 Μαρτίου 2013 για το ποσό των 13.326,09€ με  ΦΠΑ. Η επιτροπή παραλαβής έκανε τον έλεγχο και διαπίστωσε ότι οι εργασίες που αναφέρονται στο πρωτόκολλο παραλαβής είναι σύμφωνες με την τελική επιμέτρηση, επιτυγχάνοντας την καλύτερη δυνατή διευθέτηση των προβλημάτων της εν λόγω Τοπικής Κοινότητας.