Την Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2023 πραγματοποιήθηκε η 4η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Τριάντα εννέα (39) ήταν τα θέματα για τα οποία κλήθηκαν να λάβουν αποφάσεις τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

Αποφάσεις έλαβαν και για θέματα που αφορούν την Ευρυτανία τα οποία είναι τα εξής: Παραχώρηση δωρεάν κατά χρήση ενός επιβατικού οχήματος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην Τεχνική υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, συγκρότηση επιτροπής παραλαβής των ηλεκτρολογικών εργασιών αναβάθμισης και πιστοποίησης ηλεκτρικού πίνακα εναέριου αναβατήρα «ΗΡΑΚΛΗ» του Χιονοδρομικού Κέντρου Καρπενησίου, συγκρότηση επιτροπής για τη διενέργεια και αξιολόγηση του Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ άνω των ορίων για την σύναψη σύμβασης Υπηρεσιών και Προμηθειών με τίτλο: «Επισκευή και τακτική συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Π.Ε. Ευρυτανίας 2022-2023», έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για πληρωμή δαπάνης ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου της Π.Στ.Ε, από τον Τακτικό Π.Υ (Ειδικός Φορέας 073) Οικονομικού Έτους 2023 της Π.Ε. Ευρυτανίας και την έγκριση της απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, (βροχοπτώσεις – χιονοπτώσεις από 20/01/2023).

Ακόμη συζητήθηκε η έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών – Τεχνικά – Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικού Οδικού Δικτύου Δήμου Καρπενησίου» της Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 400.000,00 € με το Φ.Π.Α., αναδόχου “Κ/ΞΙΑ ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ – ΦΟΥΚΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ”., η έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «Ολοκλήρωση Ασφαλτόστρωσης Οδικού Δικτύου Βαρβαριάδα – Άγραφα – Επινιανά» της Π.Ε.Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 2.800.000,00 € με το Φ.Π.Α., αναδόχου: “3K TEXNIKH AE” και η έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων προμηθειών και γενικών υπηρεσιών Διαγωνισμού άνω των ορίων με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το έργο: «Προμήθεια ελαστικών στόλου οχημάτων και Μηχανημάτων έργου Π.Ε. Ευρυτανίας Έτους2022», προϋπολογισμού 62.967,20€ με το Φ.Π.Α.