Στο Δήμο Καρπενησίου και μάλιστα στο Γραφείο του Δημάρχου κ. Νίκου Σουλιώτη, βρέθηκε την, Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου 2020, ο Γενικός Γραμματέας της ΚΕΔΕ και Πρόεδρος του Δικτύου Πόλεων «Βιώσιμη Πόλη», κ. Δημήτρης Καφαντάρης, μαζί με τον Γενικό Διευθυντή του δικτύου, Γιάννη Γεώργιζα. Η συζήτηση κινήθηκε επί των τρεχόντων ζητημάτων της αυτοδιοίκησης που έχουν να κάνουν με την ανάγκη χρηματοδότησης των Δήμων λόγω της μεγάλης συρρίκνωσης των εσόδων τους. Επίσης, συζητήθηκαν θέματα της ετήσιας τακτικής συνεδρίασης της ΚΕΔΕ και των προσυνεδριακών ημερίδων, οι οποίες θα έχουν κύριο θέμα το νέο νομοσχέδιο για την αναδιοργάνωση της αυτοδιοίκησης αλλά και την αλλαγή του εκλογικού νόμου. Σχετικά με το Δίκτυο Πόλεων «Βιώσιμη Πόλη» ο κ. Καφαντάρης ενημέρωσε το Δήμαρχο Καρπενησίου για τις δυνατότητες που μας δίνει η συμμετοχή μας σε αυτό σχετικά με την εκπόνηση μελετών, υποβολή προτάσεων αλλά και διεκδίκηση χρηματοδότησης τόσο από εθνικά χρηματοδοτικά εργαλεία όσο και απευθείας από ευρωπαϊκά προγράμματα.