Στην τροποποίηση δηλώσεων για τρία (3) οικόπεδα ιδιοκτησίας του θα προβεί ο Δήμος Αγράφων, ώστε τα στοιχεία να είναι ορθά καταχωρημένα. Αναλυτικότερα, οι αλλαγές αφορούν σε οικόπεδα στη Βούλπη και το ένα από αυτά βρίσκεται εντός του οικισμού της ανωτέρω τοπικής κοινότητας στη θέση «Αη Θανάσης» επί επαρχιακής οδού, έκτασης περίπου μ.τ. 6.772,79. Η διόρθωση αφορά στα τ.μ. αλλά στο διαχωρισμό του οικοπέδου από ένα οικόπεδο σε δύο. Το άλλο οικόπεδο βρίσκεται εντός του οικισμού της ανωτέρω τοπικής κοινότητας στη θέση «Αη Θανάσης» επί επαρχιακής οδού, έκτασης περίπου μ.τ. 5.210,33, ενώ το τρίτο οικόπεδο βρίσκεται εντός του οικισμού της ίδιας τοπικής κοινότητας με πρόσωπο σε τυφλή δημοτική οδό, έκτασης  μ.τ. 1.870,00. Ο Δήμος θα προβεί στην αλλαγή των στοιχείων και στη συνέχεια στην καταχώρησή τους στο Κτηματολόγιο.