Στην ανάδειξη προσωρινών αναδόχων προέβη η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Καρπενησίου, ύστερα από τη διεξαγωγή του διαγωνισμού με θέμα: “Μίσθωση μηχανημάτων για την αποκατάσταση βλαβών που προκληθήκαν από την κακοκαιρία” ενδεικτικού προϋπολογισμού49.996,80€ και “Μίσθωση μηχανημάτων έργου για καθαρισμό δρόμων γιαπυροπροστασία” ενδεικτικού προϋπολογισμού 50.970,20€.

Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού που αποτελούνταν από τους:1. Δημήτριο Τσελεπή ΤΕ Πολιτικό Μηχανικό, Πρόεδρο της Επιτροπής, (αναπληρωτής του Τακτικού Προέδρου Δημητρίου Κεφαλά ΠΕ Γεωπόνων) 2. Δημήτριο Μπούα Μηχανολόγο Μηχανικό ΠΕ, μέλος της Επιτροπής (αναπληρωτής του Δημητρίου Κεφαλά ΠΕ Γεωπόνων) και 3. Βασιλική Γραμματίκα ΠΕ Γεωπόνων, μέλος της Επιτροπήςπροχώρησαν στον έλεγχο των προσφορών όλων των συμμετεχόντων.

Ως προσωρινοί ανάδοχοι ορίζονται για τις εξής εργασίες του έργου “Μίσθωση μηχανημάτων για την αποκατάσταση βλαβών που προκληθήκαν από την κακοκαιρία” οι εξής: 1. Στερόπουλος Δημήτριος για εργασία αποκατάστασης βλαβών την Δ.Ε. Καρπενησίου, 2. Ξενιάς Ευθύμιος για την Δ.Ε. Φουρνάς, 3. Ντάλλας Σεραφείμ για την Δ.Ε. Δομνίστας, 4. Κ & Τ ΓΟΥΛΑΣ Ο.Ε. για την Δ.Ε. Προυσού, 5. Κατσιάδας Κών/νος για εργασία αποκατάστασης βλαβών με χρήση φορτωτή άνω των 110 HP με το χειριστή για την Δ.Ε. Προυσού, 6. Βασίλειος και Λάζαρος Σταμούλης για εργασία αποκατάστασης βλαβών με χρήσηφορτωτή άνω των 80 HP με το χειριστή για την Δ.Ε.Ποταμιάς και 7. Ντούσικος Ευάγγελος για εργασία αποκατάστασης βλαβών με χρήση φορτωτή από 180 HP και άνω με το χειριστή για την Δ.Ε. Φουρνάς.

Οι ανάδοχοι για την πυροπροστασία

Αναφορικά με τη “Μίσθωση μηχανημάτων έργου για καθαρισμό δρόμων για πυροπροστασία” ως προσωρινοί ανάδοχοι ορίστηκαν οι εξής: 1. Σεραφείμ Ντάλλας εργασία καθαρισμού με χρήση εκσκαφέα φορτωτή από 70HP και άνω με το χειριστή περιοχή Κοκάλια, μεσαίος δρόμος Τουρνέσι, Ψηλός Σταυρός ΣτρούγγαΜακράκη, Σκοπιά Πρεσιανή, 2. Ευθύμιος Ξενιάς για εργασία καθαρισμού με χρήση εκσκαφέα φορτωτή από 70HP και άνω με το χειριστήγια: την συντήρηση αγροτικού δρόμου στην περιοχή Κάλανος, την συντήρηση του δρόμου Τούρκου Μεσοχώρα, και την συντήρηση αγροτοδασικού δρόμου Μουσιάδες προς οικίες Ντζουνέικων, 3. Κων/νος Κατσιάδας για εργασία καθαρισμού με χρήση εκσκαφέα έως 30HP με το χειριστή, καθαρισμόςπεριβάλλοντος χώρου των δεξαμενών στις κοινότητες της Δ.Ε. που υπάρχει πρόβλημα, 4. Χαλκιά Βασιλική για εργασία αποκατάστασης βλαβών με χρήση μηχανήματος έργου με Δίσκους κοπήςπρασίνου με Βραχίονα 7μ με το χειριστή στις εξής θέσεις: Χαντζογιαννέικα, Νεκροταφείο Βουτύρο και εντός κοινότητας Βουτύρο, Περιοχή Avaris και περιοχήΣωτήρα, 5. Κ & Τ ΓούλαςΟ.Ε.για εργασία καθαρισμού με χρήση εκσκαφέα φορτωτή από 70HP και άνω με το χειριστή περιοχή Καταβόθρα Αρμυρίδα, Φτελιά Αλέστια, Ιερός Ναός Υπαπαντής Φτελιάς περιοχής Σαρκίνης, 6. Κράνη Ιωάννα για εργασία καθαρισμού με χρήση εκσκαφέα φορτωτή από 70HP και άνω με το χειριστήγια την συντήρηση δρόμου περιοχή Λακκώματα έως διασταύρωση Μουζύλου, καθαρισμός δρόμου Ανιάδα έως Λακκώματα, 7. ΚατσαρήςΑντώνιος για εργασία αποκατάστασης βλαβών με χρήση περιστρεφόμενο ελαστιχοφόρο εκσκαφέα από 120 HP και άνω με το χειριστή περιοχή Κλαρωτό, 8. Κων/νος Κολοκώτσιος  για εργασία καθαρισμού με χρήση φορτωτή από 180HP και άνω με το χειριστή από το γήπεδο τέννις Κεφαλοβρύσου έως την Καλλιθέα και για εργασία καθαρισμού με χρήση εκσκαφέα φορτωτή από 70HP και άνω με το χειριστή από Περιοχή Ρόβια, Αηδόνι, Πέτρα και 9. Νικόλαος Σταμούλης για εργασία αποκατάστασης βλαβών με χρήση ερπιστιοφόρου φορτωτή από 120 HP έως150 HP με το χειριστή για την περιοχή Παπαδιάς Μισιάκα, περιοχή παραδρόμου Μπανέικες Λαγκαδιές και περιοχή γέφυρα Καραγκούνη Στένωμα.

Ποιες εργασίες έμειναν χωρίς ανάδοχο

Για τις εργασίες: α.με Α/Α 6. Εργασία αποκατάστασης βλαβών με χρήση διαμορφωτήρα – γκρέιντερ 200 HP και άνω με το χειριστή για την Δ.Ε. Φουρνάς που αφορά την «Μίσθωση μηχανημάτων για την αποκατάσταση βλαβών που προκληθήκαν από την κακοκαιρία» και β. με Α/Α 10. Εργασία καθαρισμού με χρήση εκσκαφέα φορτωτή από 70HP και άνω με το χειριστή για: την περιοχή Βαρκά, την συντήρηση αγροτικού δρόμου γέφυρα Πετραλώνων έως Μπανιά Ραχούλα και περιοχή Χειρολακόρεμα της Ομάδας Ε’ (Δ.Ε. ΚΤΗΜΕΝΙΩΝ) που αφορά την «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για καθαρισμό δρόμων για πυροπροστασία», που δε δόθηκεκαμία προσφορά θα συνεχιστεί η διαδικασία με απευθείαςανάθεση.