Πολλά είναι τα προβλήματα σχετικά με τις υποδομές που έχει να αντιμετωπίσει ο Δήμος Αγράφων, τόσο από θέμα προσωπικού, όσο και από θέμα χρηματοδοτήσεων. Τα εμπόδια αυτά όμως δεν κατάφεραν να σταματήσουν τη θέληση όλων των δημοτών της Τοπικής Κοινότητας Επινιανών και για το λόγο αυτό με όσα μέσα είχαν στη διάθεσή τους συμμετείχαν στο έργο του στραγγιστικού στα Επινιανά. Ο Δήμαρχος Αγράφων κ. Αλέξης Καρδαμπίκης ανέφερε τα εξής για το θέμα: «Δεν μπορούμε να λύσουμε άμεσα τα πολλά και χρονίζοντα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι οικισμοί του Δήμου Αγράφων, αλλά σε συνεργασία με τους τοπικούς προέδρους, παλεύουμε καθημερινά για το καλύτερο».