Τον ορισμό των μελών της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καρπενησίου επικύρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Καρπενησίου, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου και των Δημοτικών Ενοτήτων του.
Μετά την εκλογή του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου η νεοεκλεγείσα πρόεδρος, κάλεσε το συμβούλιο να προβεί, στην ειδική αυτή συνεδρίαση, για την εκλογή των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της οικονομικής επιτροπής για την δεύτερη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, ήτοι για το χρονικό διάστημα από 9 Ιανουαρίου 2022 έως 31 Δεκεμβρίου 2023.
Η Επιτροπή απαρτίζεται από δύο (2) εκλεγόμενα μέλη της 1ης Παράταξης, του Δημάρχου, «ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ Ο ΤΟΠΟΣ ΜΑΣ ΑΚΟΜΗ ΠΙΟ ΨΗΛΑ», από δύο (2) εκλεγόμενα μέλη της 2ης Παράταξης «ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΡΕΙΑΣ 2020», ενώ από την 3η Παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» κανένας μέλος δε δικαιούται να λάβει μέρος.
Η Πρόεδρος ανακοίνωσε στο Δημοτικό Συμβούλιο τα ονόματα των εκλεγέντων μελών της Οικονομικής Επιτροπής, τα οποία είναι τα εξής:
Τακτικά Μέλη:

  1. Χαλκιάς Παντελής του Δημητρίου
  2. Κουτρομάνος Ταξιάρχης του Παναγιώτη
  3. Λερογιάννης Δημήτριος του Ευαγγέλου
  4. Κακαβάς Χρήστος του Ιωάννη.
    Αναπληρωματικά Μέλη 1ης παράταξης:1. Τσιουγκρή-Γυφτομήτρου Κωνσταντία του Χαραλάμπους 2. Βονόρτας Δημήτριος του Φωτίου.
    Αναπληρωματικά Μέλη 2ης παράταξης:1. Σώκος Γεώργιος του Κων/νου 2. Ίβρος Ιωάννης του Δημητρίου.