45.000 ευρώ για τις λειτουργικές δαπάνες σχολείων του Δήμου Καρπενησίου

0
1976

Στις 4.000 η αμοιβή του σχολικού τροχονόμου για το 2019
Κατανεμήθηκε στους Δήμους της χώρας η Γ’ δόση λειτουργικών δαπανών σχολείων για το έτος 2019 σύμφωνα με έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Ο Δήμος Καρπενησίου για το σκοπό αυτό επιχορηγήθηκε με το ποσό των 49.250,00€ και μετά από τη σχετική παρακράτηση που έγινε με το έγγραφο του ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων το ποσό που θα διατεθεί για τις λειτουργικές δαπάνες σχολείων Δήμου Καρπενησίου ανέρχεται σε 49.176,12€. Σύμφωνα με το έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα «Αποζημίωση εθελοντών σχολικών τροχονόμων» στις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων συμπεριλαμβάνεται και η αμοιβή των σχολικών τροχονόμων. Η αμοιβή που αφορά τους σχολικούς τροχονόμους (συνολικά 5) των σχολείων του Δήμου Καρπενησίου για το διάστημα από 1-1-2019 έως 15-6-2019 ανέρχεται στο ποσό των 4.105,73€ το οποίο θα αφαιρεθεί από το συνολικό ποσό επιχορήγησης πριν την κατανομή ως εξής: (49.176,12€-4.105,73€ =45.070,39 €). Το ποσό αυτό θα διαμοιραστεί ως εξής:
Α) Την επιχορήγηση των σχολικών μονάδων συνολικού ποσού 45.070,39 € των οποίων η κατανομή στις Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καρπενησίου θα γίνει σύμφωνα με την ποσόστωση όπως αναφέρεται στην απόφαση του Δ.Σ Καρπενησίου ήτοι :
1)Ενιαία Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Καρπενησίου (ποσοστό 54%) ποσό 24.338.01€ και
2)Ενιαία Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Καρπενησίου (46%) ποσό 20.732,38 €
Β) Το ποσό που αφορά την δαπάνη υλοποίησης θεσμού Σχολικού τροχονόμου έτους 2019 ανέρχεται σε 4.105,73€.