Αναβαθμίζεται το οδικό δίκτυο στην ΠΕ Ευρυτανίας με μια ακόμη σύμβαση που υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός. Η νέα σύμβαση, προϋπολογισμού 700.000€, από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της ΠΣΤΕ, αφορά στην αποκατάσταση βλαβών, στην κατασκευή τσιμεντοστρώσεων σε τμήματα δημοτικών οδών και στην ασφαλτόστρωση μέρος του δημοτικού οδικού δικτύου του Δήμου Αγράφων. Συγκεκριμένα, θα υλοποιηθούν εργασίες ασφαλτόστρωσης του οδικού δικτύου στο Βασιλέσι Πρασιάς (περίπου 1,3 χλμ), διαμόρφωσης της δημοτικής οδού στο Συγγέρι (περίπου 800 μ), βελτίωσης και ασφαλτόστρωσης της περιμετρικής οδού της Δαφνούλας (περίπου 1 χλμ), βελτίωσης της εισόδου στην Βαλαώρα, τσιμεντόστρωσης της δημοτικής οδού στο Λημέρι και κατασκευής τεχνικών στον οικισμό της Κρέντης.    

Αναλυτικά οι εργασίες

Σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή οι προβλεπόμενες εργασίες αφορούν α. Στο Βασιλέσι Πρασσιάς θα κατασκευαστεί ασφαλτόστρωση σε μήκος 1.300,00μ. περίπου (στα 200,00μ. υπάρχει παλιά τσιμεντόστρωση) σε υπάρχον χωμάτινοδρόμοπου οδηγεί στον οικισμό. Οι εργασίες που περιλαμβάνονται είναιη διαμόρφωση της ερυθράς, η κατασκευή επιχώματος –υπόβασης, η κατασκευή βάσης οδοστρωσίας και η κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας. Επίσης Θα κατασκευαστεί κρασπεδόρειθρο μήκους περίπου 200μ., δύο (2) τεχνικά για την διευθέτηση των ομβρίων υδάτων και τρεις (3) τοίχοι αντιστήριξης.

β. Στον οικισμό Συγγέρι Θα γίνει διαμόρφωση οδού και Θα διανοιχτεί τάφρος σε μήκος 800,00μ περίπου για την διευθέτηση των ομβρίων. Θα τσιμεντοστρωθούν τμήματα της οδού στα οποία οι κλήσεις είναι μεγάλες για την διευκόλυνση της πρόσβασηςτων αυτοκινήτων. Ακόμη Θα κατασκευαστεί ένας τοίχος αντιστήριξης και δύο τεχνικά για την διευθέτηση των ομβρίων υδάτων και για την αποκατάσταση της προσπελασιμότητας της οδού.

γ. Στον οικισμό Δαφνούλα θα κατασκευαστεί ασφαλτόστρωση υπάρχοντος χωμάτινου δρόμου μήκους 800,00μ. περίπου, τσιμεντόστρωση δρόμου μήκους 200,00μ. και τρεις (3) τοίχοι αντιστήριξης για την διαπλάτυνση της οδού σε βάρος των ιδιοκτησιών (όπου απαιτείτε).

δ. Στον οικισμό Βαλαώρα θα κατασκευαστεί τοίχος αντιστήριξης για τη διαπλάτυνση της οδού μήκους 22,00 μ. και ύψους 1,50 μ.

ε. Στον οικισμό Λημέρι θα κατασκευαστεί τσιμεντόστρωση μήκους 400,00μ. και πλάτους 4,00 μ. προς οικία Νικολάου Ιωάννη.

ζ. Στην Κρέντη θα κατασκευαστούν δύο τεχνικά (κιβωτοειδείς οχετοί) για τη διευθέτηση των ομβρίων υδάτων και την αποκατάσταση της προσβασιμότητας προς τις οικίες του π. Χρυσοβέργη Π. και Μάκκα Δ.

Οι ακριβείς θέσεις για την εκτέλεση των εργασιών θα υποδειχθούν από την επιβλέπουσα Υπηρεσία.

Η δήλωση Σπανού

«Προσπελασιμότητα. Η κρίσιμη λέξη για την Ευρυτανία και ιδιαίτερα για τον Δήμο Αγράφων, που δίνει τη μάχη με την απομόνωση. Μια προτεραιότητα που υπηρετούμε μεθοδικά με ουσιαστικά βήματα όπως το σημερινό. Διευκολύνουμε τις μετακινήσεις, τόσο των μόνιμων κατοίκων, όσο και των επισκεπτών αυτού του δυσπρόσιτου, αλλά πανέμορφου τόπου της Στερεάς Ελλάδας».

Αντίστοιχα, ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ευρυτανίας κ. Άρης Τασιός τόνισε: «Υποβοηθώντας σημαντικά το έργο των δύο Δήμων μας, και ειδικά του Δήμου Αγράφων, με την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου, βελτιώνουμε τις βασικές οδικές υποδομές και εντός οικισμών στη Δυτική Ευρυτανία, ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες της καθημερινότητας των πολιτών».