Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τις υποτροφίες από την Ένωση Ευρυτάνων Αμερικής «ΤΟ ΒΕΛΟΥΧΙ»

0
2096
Φώτο από τις φετινές απονομές των υποτροφιών

Με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή 29 Ιουνίου 2018, η Ένωση Ευρυτάνων Αμερικής «ΤΟ ΒΕΛΟΥΧΙ», ανακοίνωσε την έναρξη των φετινών αιτήσεων για τις υποτροφίες σε Ευρυτάνισσες/Ευρυτάνες αποφοίτους Γενικού Λυκείου και ΕΠΑΛ, που φοίτησαν στα Λύκεια του Νομού κατά το σχολικό έτος 2017-2018 και διακρίθηκαν για την επίδοσή τους και το ήθος τους. Κριτήρια επιλογής των υποψηφίων θα είναι η σχολική επίδοση, η οικογενειακή και η οικονομική τους κατάσταση. Όσοι μαθήτριες  και μαθητές της Γ’ Τάξης Γεν. Λυκείου και ΕΠΑΛ, ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στην αξιολόγηση θα πρέπει να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

  • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του Απολυτηρίου Λυκείου ή ΕΠΑΛ.
  • Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας (και σε περίπτωση μη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης από την οικογένεια του μαθητή, υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από την εφορία).
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Τα σχετικά έγγραφα καλούνται να τα υποβάλουν απευθείας ή ταχυδρομικά στη Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Ευρυτανίας-Κτίριο ΟΑΕΔ-Προφήτης Ηλίας 36100, Καρπενήσι. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή επιπλέον πληροφόρηση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα Γραφεία της Δ.Δ.Ε. Ευρυτανίας στον κ. Ιωάννη Οικονομίδη και στο τηλ. 22370-80247.