Έως τις 17 Ιουλίου 2020 οι αιτήσεις

Και φέτος όπως και τις προηγούμενες χρονιές, η Ένωση Ευρυτάνων Αμερικής «ΤΟ ΒΕΛΟΥΧΙ» θα απονείμει υποτροφίες σε αποφοίτους Γενικού Λυκείου και ΕΠΑΛ από την Ευρυτανία, που φοίτησαν στα Λύκεια του νομού κατά το σχολικό έτος 2019-2020 και διακρίθηκαν για την επίδοσή τους και το ήθος τους.

  Κριτήρια επιλογής των υποψηφίων είναι η σχολική επίδοση, η οικογενειακή και η οικονομική τους κατάσταση. Οι μαθητές της Γ’ Τάξης Γεν. Λυκείου και ΕΠΑΛ, που ενδιαφέρονται να λάβουν υποτροφία θα πρέπει να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά: Φωτοαντίγραφο του Απολυτηρίου Λυκείου ή ΕΠΑΛ, φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας (και σε περίπτωση μη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης από την οικογένεια του μαθητή, υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από την εφορία), πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Τα έγγραφά τους μπορούν να τα υποβάλουν απευθείας ή ταχυδρομικά στη Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Ευρυτανίας-Κτίριο ΟΑΕΔ-Προφήτης Ηλίας-36100 Καρπενήσι. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών ορίζεται έως την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2020. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή επιπλέον πληροφόρηση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα Γραφεία της Δ.Δ.Ε. Ευρυτανίας στον κ. Ιωάννη Οικονομίδη και στο τηλ. 22370-80247.