‘Χαμός’ με την Τεχνική Υπηρεσία στα Άγραφα Ψήφισμα της δημοτικής αρχής για την Κινητικότητα υπαλλήλων στο Δήμο

0
10205

Μετά τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με την κινητικότητα των υπαλλήλων της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου, η Δημοτική Αρχή του Δήμου Αγράφων προχώρησε σε ένα ψήφισμα – διαμαρτυρία, για τον ‘αποδεκατισμό’ της συγκεκριμένης υπηρεσίας, ενώ στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο, ο Δήμαρχος Αγράφων κ. Θεόδωρος Μπαμπαλής, ως εισηγητής του θέματος, πρότεινε το σώμα να εγκρίνει ομόφωνα το ψήφισμα, το οποίο θα σταλεί στους αρμόδιους φορείς, ζητώντας να προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες και στην άμεση πλήρωση των θέσεων εργασίας.
Ειδικότερα, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Δήμος Αγράφων,
«σύμφωνα με την πρόβλεψη των διατάξεων της παρ. 4 του άρθ. 4 του Ν. 4440/2016, ρητώς αναφέρεται ότι: «Ειδικά για τη μετάταξη υπαλλήλου από ΟΤΑ α΄ βαθμού απαιτείται επιπλέον η γνώμη του αρμόδιου για το διορισμό οργάνου», όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 Άρθρο 44 Ν. 4590/2019 και ισχύει από 7/2/2019, γεγονός που σημαίνει πως απαιτείται η απλή μόνο γνώμη του αρμόδιου για το διορισμό οργάνου που αποδέχεται τη μετάθεση του, και όχι η σύμφωνη γνώμη του εκάστοτε Δημάρχου, για την αποχώρηση του, όπως γινόταν έως τώρα, αφαιρώντας έτσι το δικαίωμα διεκδίκησης της πλήρωσης των οργανικών θέσεων του Δήμου από το ανθρώπινο δυναμικό που είναι αναγκαίο για τη λειτουργία και την αποδοτικότητα του.
Βάσει των ανωτέρω διατάξεων το σύνολο των τεσσάρων υπαλλήλων της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αγράφων, της ίδιας ειδικότητας και κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, συμμετείχε στις διαδικασίες επιλογής για τις προκηρυσσόμενες θέσεις, μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας, αδυνατώντας η Δημοτική Αρχή να αποτρέψει το ενδεχόμενο αυτό, παρ’ όλες τις προσπάθειες που κατέβαλλε και τις πρωτοβουλίες που ανέλαβε.
Παρά τις ενέργειες του Δημάρχου Αγράφων, ο οποίος, το προηγούμενο διάστημα, προέβη σε συναντήσεις με τους αρμοδίους Υπουργούς και στελέχη των Υπουργείων, για την εφαρμογή του προγράμματος Κινητικότητας, εκθέτοντας την κατάσταση που επικρατεί διοικητικά στις Υπηρεσίες του Δήμου, απέστειλε το υπ’ αριθ. πρωτ. 919/12-2-2019 έγγραφο, γνωστοποιώντας με τη μορφή του κατεπείγοντος και με παραλήπτες τη Διεύθυνση Προσωπικού του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και τη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού Τμήματος Κινητικότητας του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, εκθέτοντας αναλυτικά την υφιστάμενη κατάσταση στη στελέχωση των διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου μας και διεκδικώντας τις άμεσες ενέργειες των υπευθύνων, ώστε να αποφευχθεί μια τέτοια εξέλιξη εις βάρος των Υπηρεσιών μας.
Απαντώντας, στο ανωτέρω σχετικό έγγραφο του Δήμου μας, το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης με το υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ49Κ/328/7156/18-3-2019, μας γνωστοποίησε ότι «υπαγόμαστε στο πεδίο εφαρμογής του Ν.4440/2016 και αφού επιθυμούμε την κάλυψη κενών θέσεων με μετάταξη και αναγκών με απόσπαση, μπορούμε να αποστείλουμε τα αιτήματά μας, στο πλαίσιο του επόμενου κύκλου κινητικότητας, με την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις. Κατά τα λοιπά, για τυχόν αλλαγή στο θεσμικό πλαίσιο απαιτείται νομοθετική ρύθμιση για την προώθηση της οποίας είναι, καταρχήν, αρμόδιο το Υπουργείο Εσωτερικών».
Παρ’ όλα ταύτα, η διαδικασία μετάταξης των ανωτέρω υπαλλήλων ολοκληρώθηκε και αποχωρούν από το Δήμο Αγράφων. Η κυβέρνηση «νίπτει τα χείρας της» ως προς τις απαιτούμενες αλλαγές στο υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο και παραπέμπει στην κατεξοχήν αρμοδιότητα του Υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο είναι το μόνο αρμόδιο για τυχόν νομοθετικές ρυθμίσεις που θα τροποποιήσουν την υπάρχουσα κατάσταση, όπως φαίνεται και στην απάντησή του.
Για την αναγκαία και επιβαλλόμενη σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου ως προς την Κινητικότητα των υπαλλήλων των δημοτικών υπηρεσιών δικαιοδοσίας του, ούτε λόγος! Αποτέλεσμα της παράλειψης αυτής είναι να μην λαμβάνονται υπόψη από την κεντρική διοίκηση οι εξειδικευμένες ανάγκες της κάθε περιοχής και ειδικά μιας άγονης ορεινής επαρχίας, όπως η δική μας. Το Τμήμα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα.
Για το λόγο αυτό με το εν λόγω ψήφισμα, καλούμε κάθε αρμόδιο φορέα και πρωτίστως την κυβέρνηση να προβεί άμεσα στις απαιτούμενες ενέργειες και ζητούμε την άμεση πλήρωση των θέσεων εργασίας με μόνιμο και σταθερό προσωπικό, στο σύνολο των υφιστάμενων διοικητικών θέσεων του Δήμου για την αποτελεσματική λειτουργία του, αλλά και την ενάσκηση χρηστής διοίκησης. Είναι ευθύνη και χρέος να παρέχεται στο δημότη το μεγαλύτερο δυνατό εύρος των Υπηρεσιών που δικαιούται από την ορθή λειτουργία του Δήμου Αγράφων και ιδίως εν προκειμένω, με επείγουσα προτεραιότητα την αποκατάσταση της Τεχνικής Υπηρεσίας για την εκτέλεση και συντήρηση των κάθε είδους έργων υποδομής της περιοχής μας, σε οικονομικότερες προδιαγραφές για τον προϋπολογισμό του Δήμου και με την ασφάλεια της επιστημονικής γνώσης των απαιτούμενων υπαλλήλων.
Σε κάθε περίπτωση, η Δημοτική Αρχή του Δήμου Αγράφων, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για το διοικητικό μέλλον του Δήμου, ωστόσο όμως, δηλώνει παρούσα, απρόσκοπτη στο έργο της και αποτελεσματική στις λύσεις της, δεσμευόμενη πως θα ξεπεράσει κάθε εμπόδιο για την υλοποίηση όχι μόνο του Τεχνικού Προγράμματος, αλλά και όλων των διεκδικήσεων και της εξέλιξης που δικαιούται ο Δήμος στο σύνολο των τομέων δράσης του, μόνος του ή σε συνεργασία με άλλους δημόσιους, δημοτικούς ή και ιδιωτικούς φορείς.
Το ψήφισμα αποστέλλεται και κοινοποιείται στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, στη ΚΕΔΕ, στη ΠΕΔ και στην Επιτροπή Ορεινών Δήμων».