21.319 ευρώ για συντήρηση οδών και πεζοδρομίων του Καρπενησίου

0
1354

Ύστερα από συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε με την από 26-3-2019 απόφασή η 1η ΑΠΕ (Τακτοποιητικού) του έργου: “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ” και με αναδόχους Κ/ξίας τους Χατζόπουλο Γεώργιο και Γρανίτσα Παναγιώτη συνολικής δαπάνης 21.319,84€ μαζί με ΦΠΑ επί έλαττον σε σχέση με το ποσό του συμφωνητικού κατά 4.480,16€ μαζί με το ΦΠΑ και με ποσοστό έκπτωσης 57%. Ειδικότερα, στόχος του Δήμου Καρπενησίου είναι η αναμόρφωση της πόλης και η βελτίωση της εικόνας της, για την καλύτερη εξυπηρέτηση και την κάλυψη των αναγκών των πολιτών. Για τον λόγο αυτό προχωρά στην συντήρηση των οδών και των πεζοδρομίων, ώστε οι πολίτες να μπορούν να κινούνται με ασφάλεια. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ, ενώ το αποτέλεσμα της δημοπρασίας προήλθε ύστερα από απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.