Σε δήλωσή τους προχώρησαν οι Πρυτανικές Αρχές του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών σχετικά με τις βάσεις εισαγωγής, που έπεσαν κατακόρυφα, ιδιαίτερα στο Τμήμα Δασοπονίας στο Καρπενήσι. Στην ανακοίνωσή τους αναφέρουν χαρακτηριστικά για την αξία του Τμήματος:

«Η πρόσφατη ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα έφερε την ακαδημαϊκή κοινότητα αντιμέτωπη με μία πρωτοφανή πτώση των μορίων, σε σχέση με τις βάσεις εισαγωγής του 2019, στη συντριπτική πλειοψηφία των Τμημάτων σε όλη την επικράτεια. Όσον αφορά το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, παρατηρήθηκε σημαντική πτώση του αριθμού των μορίων εισαγωγής κατά -5.792 στο Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, το οποίο εδρεύει στο Καρπενήσι. Η πτώση αυτή που διαμόρφωσε τη βάση εισαγωγής στα 625 μόρια αφορά αποκλειστικά έναν και μόνο εισακτέο και δεν αντιστοιχεί στην αξία και τις προοπτικές του νέου μας Τμήματος. Το συγκεκριμένο Τμήμα, λειτουργεί στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις του Τμήματος Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του πρώην ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας το οποίο λειτούργησε ανελλιπώς στο Καρπενήσι από το 1983 έως το 2019. Το Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος είναι ένα από τα πλέον δυναμικά εξελισσόμενα Τμήματα, ενώ πρόσφατα υπεγράφη Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην Ευρυτανία με αντικείμενο την πλήρη αναμόρφωση του Τμήματος σε πολυδύναμο κέντρο περιφερειακής πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, έρευνας και ανάπτυξης. Στο Μνημόνιο προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η ριζική ανακαίνιση του κτηρίου της Φοιτητικής Εστίας, με προϋπολογισμό 1.000.000 €, η αξιοποίηση του κτηρίου του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. και λοιπών κτηριακών εγκαταστάσεων για τη στέγαση των Εργαστηριακών Δομών του Τμήματος και σειράς Κέντρων Αριστείας του ΓΠΑ, δομών διασύνδεσης στο πλαίσιο του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου, της λειτουργίας προγραμμάτων επιμόρφωσης στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ)  και της υλοποίησης  δράσεων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Πανεπιστήμιου «EU-CONEXUS». Θεωρούμε επομένως ότι η παρατηρηθείσα πτώση της βάσης εισαγωγής στο Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος αποτελεί ένα προσωρινό συγκυριακό φαινόμενο, τόσο σε αντιστοιχία με την πτώση των βάσεων στη συντριπτική πλειοψηφία των πανεπιστημιακών τμημάτων σε όλη την επικράτεια όσο και λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, η οποία έχει επιφέρει σημαντικά εμπόδια στον προγραμματισμό μετακινήσεων των φοιτητών (συμπεριλαμβανόμενων και των υποψήφιων φοιτητών) από τη μόνιμη κατοικία τους σε άλλες πόλεις, όσο και με τον αριθμό θέσεων. Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι η πτώση των βάσεων εισαγωγής τόσο στο εν λόγω Τμήμα όσο και γενικότερα δεν είναι άσχετη από την υπέρμετρη και χωρίς ίχνος ακαδημαϊκού σχεδιασμού αύξηση του αριθμού εισακτέων για τα περισσότερα πανεπιστημιακά τμήματα της χώρας. Παραδειγματικά αναφέρεται ότι για το Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος είχε προταθεί, από τη Σύγκλητο του ΓΠΑ, ο αριθμός των 100 εισακτέων, δόθηκαν από το Υπουργείο 192 θέσεις και τελικά εισήχθησαν 162 φοιτητές. Η μη κάλυψη των υπερβολικών αυτών για το Τμήμα θέσεων οδήγησε στην εισαγωγή με αυτή τη χαμηλή βάση. Όπως έχει επισημανθεί και σε επίσημα ψηφίσματα της Συγκλήτου του ΓΠΑ, είναι προφανές ότι η παράλογη αυτή τακτική, πέραν του ότι θέτει υπό αμφισβήτηση την αυτονομία των Πανεπιστημίων και τον σεβασμό των αποφάσεών τους, αγνοεί τις πραγματικές δυνατότητες των Ιδρυμάτων, σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές υποδομές που διαθέτουν, τον αριθμό των μελών ΔΕΠ και του λοιπού προσωπικού, καθώς και των προϋπολογισμών τους, έχει δε ως άμεσο αποτέλεσμα την αυταπόδεικτη μείωση του μαθησιακού υποβάθρου επιπέδου των νεοεισερχόμενων φοιτητών.  Τέλος, θα πρέπει να γίνει γνωστό σε όλους τους νέους φοιτητές που θα εγγραφούν στο παραπάνω τμήμα ότι το πρόγραμμα σπουδών είναι ιδιαίτερα απαιτητικό και δύσκολο και ότι θα πρέπει να καταβάλλουν σημαντική προσπάθεια για να μπορέσουν να το παρακολουθήσουν και να το ολοκληρώσουν επιτυχώς. Το Πανεπιστήμιο από την πλευρά του θα προσπαθήσει να βοηθήσει τους φοιτητές που θα αντιμετωπίσουν μαθησιακές δυσκολίες στην κατανόηση και στην εκμάθηση των νέων επιστημονικών πεδίων». (Πηγή: Foititikanea.gr)