Πολλοί είναι οι επιχειρηματίες της Ευρυτανίας που αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα στην εκταμίευση των προγραμμάτων ΕΣΠΑ στα οποία έχουν ενταχθεί εδώ και 3 χρόνια. Σύμφωνα με τους ίδιους συνεχώς φτάνει αλληλογραφία στα email τους με νέες κάθε φορά εκκρεμότητες, χωρίς να έχουν ενημερωθεί εξ αρχής για αυτές, με αποτέλεσμα να μην καταφέρνουν να ολοκληρώσουν το πρόγραμμα. Συνέπεια; Πολλοί να έχουν παραιτηθεί από τα προγράμματα χάνοντας έτσι και τα χρήματα που έχουν ήδη πληρώσει και για τα οποία έχουν τιμολόγια που κατέθεσαν στο πρόγραμμα.