Ολοκληρώθηκε η 3η αναμόρφωση προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων έτους 2022 του Δήμου Αγράφων, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου, αλλά και των υπολογισμών των εσόδων, των εξόδων και του αποθεματικού του. Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό το σύνολο των εξόδων του Δήμου ανέρχεται στο ποσό των 22.043.275,14€. Σε αυτό περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων οι τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών, ο έλεγχος οικονομικών καταστάσεων έτους 2021, οι δαπάνες πολιτιστικών δραστηριοτήτων Δήμου Αγράφων, η προμήθεια ξυλείας για επισκευή παγκακίων και οι δαπάνες τακτοποίησης – κατεδάφισης αυθαιρέτων κτισμάτων, ενημέρωσης οικοδομικών αδειών.
Το σύνολο των εσόδων ανέρχεται στο ποσό των 22.180.743,45€. Ο παράγοντας που συνέβαλε στην αύξηση αυτών οφείλονται στην επιχορήγηση ΥΠΕΣ για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών, λόγω της επιβάρυνσης του Π/Υ από την αύξηση του ενεργειακού κόστους.
Το αποθεματικό ανέρχεται στο ποσό των 137.468,31€.